Sök

Information till kursgivare

Information till arrangörer av SFOG Fortbildningskurser

Ansökan att arrangera kurs VT 2024 ska vara kansliet tillhanda senast söndag vecka 36 2023 till kansliet@sfog.se.  Bifoga annons (se mall nedan). Inga kursanmälningar mottages efter detta datum med undantag av Bakjourskursen! Efter ansökan granskas annons med avseende på relevant information som ska finnas med enligt mallen. 

Blanketter för kursutvärdering och kursintyg finner du under fliken ”Blanketter & länkar”.

Sammanställning av kursutvärderingen skickas till kansliet@sfog.se , efter avslutat kurs.

 Ta chansen - arrangera en SFOG kurs VT 2024 , men läs noga dokumentet Information till kursgivare nedan i förväg.

 Såväl gamla som nya kursgivare är varmt välkomna!

 

Marie Bixo, fortbildningssekreterare