Sök

Information till kursgivare

Information till arrangörer av SFOG Fortbildningskurser

Ansökan att arrangera kurs VT 2025 ska vara kansliet tillhanda senast söndag vecka 36 2024 till kansliet@sfog.se.  Bifoga annons (se mall nedan). Inga kursanmälningar mottages efter detta datum med undantag av Bakjourskursen! Efter ansökan granskas annons med avseende på relevant information som ska finnas med enligt mallen. 

Blanketter för kursutvärdering och kursintyg finner du under fliken ”Blanketter & länkar”.

Sammanställning av kursutvärderingen skickas till kansliet@sfog.se , efter avslutat kurs.

 Ta chansen - arrangera en SFOG kurs VT 2025 , men läs noga dokumentet Information till kursgivare nedan i förväg.

 Såväl gamla som nya kursgivare är varmt välkomna!

Under hösten 2023 beslutade styrelsen om att söka om projektmedel för pedagogisk utvecklingsarbete, tex utveckling av nya fortbildningskurser, web-baserade utbildningar/examinationer för SFOGs hemsida, samarbetsprojekt med nationella och internationella professionsorganisationer, utveckling av dokumentationsverktyg/portfolios för fortbildning etc. Läs mer nedan! Sista ansökan är 1 mars 2024.

 

Jan Brynhildsen, fortbildningssekreterare