Sök

Bli medlem i SFOG

Medlemskapet inkluderar tillgång att läsa ARG-rapporter på SFOGs hemsida samt medlemskap i NFOG samt webb prenumeration på Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (ACTA )

Medlemsansökan

Är du intresserad av att bli medlem i SFOG fyll i detta formulär sanningsenligt och så komplett du kan.

Medlemsansökan behandlas vid nästa styrelsemöte.

Kvar att göra på formuläret

  • Läs villkor

Medlemskap i OGU

Medlemskap i AR- och Intressegrupper

Om du är intresserad av att aktivt delta i en eller flera grupper, kontakta respektive grupps ordförande för mer information. Information kan även lämnas av ARGUS.
Skicka medlemsansökan
Stäng fönstret