Sök

Jävsdeklaration

SFOG använder sig av den jävsdeklaration som tagits fram för bla Socialstyrelsen. Läs SFOG jävsregler (se nedan) innan. Spara en kopia "med dina ändringar" och skicka till Kansliet (styrelsen), ARGUS (ARG-ordföranden, och ARG-rapportförfattare) eller ARG-ordföranden (ARG-medlem)