Sök

Stockholm 2017

DAG 1 - MÅNDAG 28 AUGUSTI - TEMA:  GYNEKOLOGI

10.30-12.00

Evidensbaserad handläggning av abort

Moderator: Kristina Gemzell Danielsson, professor

1. Handläggning av mycket tidiga aborter -  Isabella Bizjak, doktorand

2. Handläggning av medicinsk abort i andra trimestern - Ingrid Sääv,
med dr

3. Antikonception efter abort - Helena Kopp Kallner, med dr

10.30-12.00

Sexuella övergrepp berör båda könen

Moderator: Anna Möller, med dr

1. Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset - ett samlat omhändertagande - Lotti Helström, docent

2. Forensiska sjuksköterskor- ett nytt sätt att arbeta - Torun Carrfors, ssk, sexolog

3. Konsekvenser av våldtäkt på kort och lång sikt - Anna Möller, med dr

13.15-14.15

Keynote: Rosella Nappi

Female sexuality and general health

Moderator: Angelica Lindén Hirschberg, professor

14.15-15.30

Diagnosis and management of early pregnancy complications

Moderator:  Elisabeth Epstein, docent 

1. Ultrasound-based diagnosis of miscarriages - Lil Valentin, professor

2. Intrauterine ectopics - diagnosis and management - Davor Jurcovic, professor

3. Aquired AV fistula after pregnancy and gestational trophoblastic disease - Elisabeth Epstein, docent

16.00-17.30

16.00-17.30

Posterpresentationer - Gynekologi

Moderatorer: P-G Larsson och Stefan Hansson

DAG 2 - TISDAG 29 AUGUSTI - TEMA GYNEKOLOGI

OGU - kurs: malign gynekologi- från malignitetsmisstanke via opsalen till livet efter behandling

Ledorden för OGUs kurs i malign gynekologi inklusive ultraljudsdiagnostik är användbar kunskap för praktisk tillämpning i den kliniska vardagen. Kursen innefattar flödet från malignitetsmisstanke, med fallbaserade föreläsningar inom ultraljudsdiagnostik och utredning av gynekologisk malignitet, via kirurgi och vidare till livet efter behandling. Avslutningsvis blickar kursen in i framtiden - vad är frontlinjen inom tumörkirurgin och vad kommer härnäst? 

10.30-12.00

OGU - kurs: malign gynekologi - från malignitetsmisstanke via opsalen till livet efter behandling

Ledorden för OGUs kurs i malign gynekologi inklusive ultraljudsdiagnostik är användbar kunskap för praktisk tillämpning i den kliniska vardagen. Kursen innefattar flödet från malignitetsmisstanke, med fallbaserade föreläsningar inom ultraljudsdiagnostik och utredning av gynekologisk malignitet, via kirurgi och vidare till livet efter behandling. Avslutningsvis blickar kursen in i framtiden - vad är frontlinjen inom tumörkirurgin och vad kommer härnäst?

10.30-12.00

Uppföljning efter gynekologisk cancer - finns det någon evidens?

Moderator: Ole Mogensen, professor

1.Ovarialcancer - Angelique Flöter Rådestad, docent

2.Cervixcancer - Pernille Tine Jensen, associate professor

3.Endometriecancer - Mette Moustgaard Jeppesen, doktorand

4.Vulvacancer - Diana Zach

13.15-14.15

Keynote: Marc Arbyn

New screening methods of cervical cancer

Moderator: Sonia Andersson 

Keynote speaker Marc Arbyn

 

14.15-15.30

ST-arbeten gyn + obs

Moderatorer: Ellika Andolf och Kerstin Nilsson

16.00-17.30

Fria föredrag gynekologi

Moderatorer: Sebastian Gidlöf och Elisabeth Epstein

16.00-17.30

SFOG-riktlinjer

Nya thyroideariktlinjer

DAG 3 - ONSDAG 30 AUGUSTI - TEMA OBSTETRIK

08.30-10.00

OGU - kurs: malign gynekologi - från malignitetsmisstanke via opsalen till livet efter behandling

Ledorden för OGUs kurs i malign gynekologi inklusive ultraljudsdiagnostik är användbar kunskap för praktisk tillämpning i den kliniska vardagen. Kursen innefattar flödet från malignitetsmisstanke, med fallbaserade föreläsningar inom ultraljudsdiagnostik och utredning av gynekologisk malignitet, via kirurgi och vidare till livet efter behandling. Avslutningsvis blickar kursen in i framtiden - vad är frontlinjen inom tumörkirurgin och vad kommer härnäst?

08.30-10.00

Stamcellsterapi, är framtiden redan här?

Moderator: Magnus Westgren, professor

1.BOOSTB4 en studie om behandling av osteogenesis imperfecta med fetala mesenkymala stamceller - Magnus Westgren, professor

2.Behandling av blindhet med embryonala stamceller - Fredrik Lanner, senior forskare

3.Decidua stromaceller; potential för nya terapier - Olle Ringdén, professor

10.30-12.00 | Lokal: Riddarsalen

BM-symp: Barnmorskan - en väg till säkrare vård för världens kvinnor

Moderator: Inga-Maj Andersson, bm, med dr

1.Stärkt sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter genom kapacitetsbyggande av barnmorskor i Bangladesh - Marie Klingberg-Allvin, bm, professor

2.Osäker abort och stigma i Uganda - orsak och konsekvenser - Amanda Cleeve, bm, doktorand

3.Att implementera oavbruten hud mot hud kontakt en timme efter förlossningen - erfarenheter från Uganda - Anna Hjelmstedt, bm, docent

4.Barnmorskeledd förlossningsvård - ett samarbete i Europa - Helena Lindgren, bm, docent

5. Fosterundersökningar - en självklarhet, en möjlighet, en rättighet? - Susanne Georgsson, bm, docent

13.15-14.15

Keynote: Alan Flake

The baby bag - a new technique for neonatal intensive care of preterm children

Moderator: Peter Lindgren

Keynote speaker - Alan Flake

14.15-15.30 

BM-symp: Utmanande situationer 

Moderator: Sofia Zwedberg, bm, med dr

1.Perinatal psykologisk vård när föräldrarelationen till barnet upplevs ansträngd - Björn Salomonsson, psykiater, docent

2.Intellektuell funktionsnedsättning och sexuell hälsa - Berit Höglund, bm, med dr

3.Fertilitet efter cancer - Gabriela Armuand, ssk, med dr

4.Resilience - verktyg för ett hållbart arbetsliv - Anamaria Whitmer Jacobsson

 14.15-15.30

Föreningssymposium

16.00-17.30| Lokal:Mässhallen

Fria föredrag obstetrik

Moderatorer: Lennart Nordström och Sissel Saltvedt

HÖGDOS ALTERNATIVT LÅGDOS OXYTOCIN FÖR VÄRKSTIMULERING UNDER FÖRLOSSNING

 

 

 

16.00-17.30 | Lokal:Fogelström

Avhandlingar gyn + obs

Moderatorer: Matts Olovsson och Gunilla Ajne

 

16.00-17.30| Lokal: Riddarsalen

Posterpresentationer

Moderatorer: P-G Larsson och Sophia Brismar

DAG 4 - TORSDAG 31 AUGUSTI - TEMA: OBSTETRIK

08.30-10.00

Prediction and prevention of premature birth 

Moderator: Peter Lindgren, med dr/Bo Jacobsson, professor

1.Preterm delivery internationally and nationally - which are the drivers and how can we prevent it? - Bo Jacobsson, professor

2.Can preterm delivery be predicted by second trimester cervical length measurements in asymptomatic women? - Lil Valentin, professor

3.Hot topic in the prevention of preterm delivery and its consequences - Professor emeritus Gerry Visser, University of Utrecht, Netherlands. 

08.30-10.00

Graviditetsutfall hos kvinnor med komplicerad sjukdom

Moderator: Olof Stephansson, docent

1.Överviktskirurgi och graviditet - Olof Stephansson, docent

2.Graviditet och leversjukdom - Hanns-Ulrich Marschall, professor

3.Reumatisk sjukdom och graviditet - Katarina Remaeus, doktorand

10.30-12.00

Kvinnans inflytande över hennes vård inom obstetriken

Moderator: Karin Pettersson

1.Marie Blomberg, obstetriker

2.Märta Cullhed Engblom, bm

3.Elin Edén, brukarrepresentant 

 

10.30-12.00

OGU-symposium om kvinnlig könsstympning

Moderator: Jona Elings Knutsson och Anna-Karin Jacobsson

Bita Eshraghi och Emma Frövenholt Hertting, specialistläkare på Södersjukhusets Amel-mottagning - landets enda mottagning för könsstympade kvinnor. Symposiet handlar om könsstympning - symtom, förekomst och behandlingsmöjligheter samt hur vi bäst bemöter könsstympade kvinnor inom gynekologi, mödrahälsovård och förlossning.

10.30-12.00

Preimplantatorisk genetisk diagnostik - kontinuerlig utveckling och utökat användningsområde

Moderator: Erik Iwarsson, genetiker, professor

1.Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) - 20 års erfarenhet, vilka behandlas och hur ser resultaten ut? - Elisabeth Syk Lundberg, genetiker, professor  

2.Preimplantatorisk genetisk screening (PGS) -  ett sätt att effektivisera IVF-behandlingen? Charles Hanson, genetiker, docent  och Thorir Hardarson, embryolog

3.Genetisk screening av embryon är inte tillåtet i Sverige - vad krävs för lagändring och hur initieras en sådan? - Barbro Westerholm, riksdagsledamot och ledamot av Statens medicinsk-etiska råd 

 13.15-14.15 |

Keynote: Baskaran Thilaganathan

Preeclampsia and maternal cardiovascular adaptation

  Moderator: Ellika Andolf

Key Note speaker: Baskaran Thilaganathan

14.15-15.30 

Etik-Arg: Rätten att få barn - ur ett filosofiskt och samhälleligt perspektiv

Moderator: Claudia Bruss 

1.Torbjörn Tännsjö, filosof, professor i praktisk filosofi   

2.Cathrine Felix, filosof, forskare 

3.Judith Lind, universitetslektor och tvärvetenskaplig forskare

4.Anna Singer, jurist, professor 

 

14.15-15.30

MM-Arg-2016 års siffror

Graviditetsregistret

14.15-15.30 | Lokal: Fogelström

Global-Arg: Religion och reproduktiv hälsa: roligt eller rörigt i den kliniska vardagen

Moderator: Birgitta Essén, professor

1.Kort introduktion - Birgitta Essén, professor

2.Islams roll inom reproduktiv hälsa-vad säger forskningen? -  Aje Carlbom, socialantropolog, docent

3.Andlig muslimsk vård inom kvinnosjukvården - Tahir Akan, Imam 

4.Preventivmedels- och abortrådgivning i det multikulturella vårdmötet - Jonna Arousell, socionom, doktorand