Sök

Subspecialisering

SFOG har två olika subspecialiseringsprogram för specialister och dessa erbjuder en strukturerad utbildning i syfte att nå en spetskompetens som är svår att tillägna sig på annat sätt.

 

Programmet kan endast genomföras vid sjukhuset som kan erbjuda praktisk träning i tillräcklig mängd och handledning såväl kliniskt som vetenskapligt vilket i normalfallet betyder universitetssjukvårdsenheter.

Gynekologisk tumörkirurgi med cancervård är ett 3-5 -årigt program som tagits fram i samarbete med Tumör-ARG och efter internationell standard. Utbildningsprogrammet reviderades senast 2022 och sedan programmet startade för snart 25 år sedan har mer än 40 subspecialister examinerats. Behovet av subspecialister har ökat i takt med att cancerkirurgin successivt centraliserats till enheter med högspecialiserad vård.

Reproduktionsmedicin är ett 2-årigt program som tagits fram i samarbete med Fert-ARG och reviderades senast 2012. Förebilder finns ffa i Europa. Programmet startade senare men ca 25 subspecialister har hittills examinerats och även för denna subspecialisering finns ett växande intresse.

 

Kraven för att få starta en subspecialisering är bl.a. att man har en namngiven handledare och att verksamhetschef intygar att det finns resurser för att genomföra utbildningen. Utbildningsplanen ska följas och SFOGs styrelse beslutar om att subspecialiseringen får starta.

Examinationen genomförs på ungefär samma sätt för de två subspecialiseringarna.

Intyg om att uppnå praktiska färdigheter, utbildningar och auskultationer granskas innan den teoretiska examinationen genomförs av representanter för respektive Tumör-ARG Fert-ARG i samarbete med SFOG´s fortbildningssekreterare. Alla krav som specificeras i utbildningsplanen ska vara uppfyllda. Diplom för godkänd examination delas ut i samband med SFOG´s årsmöte under festliga former.

För detaljerad information, se respektive utbildningsprogram.