Sök

Utbildningsplan för subspecialisering inom Gynekologisk tumörkirurgi med cancervård

Bakgrund

Gynekologisk onkologi med diagnostisk och kirurgisk inriktning har förekommit som subspecialitet inom obstetrik och gynekologi i USA sedan 1970-talet och i England sedan tidigt 1980-tal. I Sverige har sedan 1999 en formaliserad subspecialiseringsutbildning inom specialiteten funnits kallad "Gynekologisk tumörkirurgi med cancervård". Subspecialiseringsutbildningen är en formaliserad kvalitetssäkring av den gynekologiska tumörkirurgin, då antalet fall av kirurgiskt tekniskt krävande gynekologisk-onkologisk kirurgi i Sverige på årsbasis är begränsad.