Sök

Angående uppsägningen av docent Karin Pettersson, 2023 års Berndt Kjesslerpristagare.

 

 

Öppet brev från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi till Karolinska Universitetssjukhusets Styrelse och Region Stockholm angående Docent Karin Petterssons uppsägning.

Det är med bestörtning vi kollegor inom Svensk Förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) hör att vår välrenommerade kollega Docent Karin Petterson avskedats från sin överläkartjänst och sektionschefsposition vid Karolinska Sjukhuset. Så sent som 2023 delade SFOG ut Berndt Kjesslerpriset till Karin Pettersson med motiveringen: ” Karin har under många år lett och utvecklat perinatal-ARG till en aktiv nationellt samordnande kunskapsbank för Sveriges obstetriker och barnmorskor. Under pandemins första år 2020 var hon en ovärderlig trygg resurs för Sveriges obstetriker under SFOGs webträffar när vi inte visste vidden av vad som komma skulle.  Med sitt engagemang i Inf-preg och i akademin, med fötterna stadigt på förlossningsgolvet, har Karin alltid levererat.  Att hon oförväget delar med sig av sin kunskap med både stringens och humor är i allra högsta grad en gärning i Berndt Kjesslers anda.”

Den utredning som är offentlig och ligger till grund för uppsägningen riktar ingen kritik mot medicinsk sakkunskap eller patientsäkerhet.

Att vara docent vid ett universitet innebär att åta sig externa uppdrag såsom opponent, att medverka i betygsnämnder, handleda doktorander, vara sakkunnig och även föreläsa inom sina specialområden för att sprida kunskap vilket sker både inom och utanför registrerad arbetstid. Universitetet som docenten företräder brukar vanligtvis vara mycket noga med att man anger vilken institution man representerar då det är en fjäder i hatten för universitetet.

SFOG finner det anmärkningsvärt att inte samtal med högre chefer har förekommit tidigare enligt den utredning som är offentlig eller att en helhetsbedömning har gjorts innan seniora förlossningsöverläkaren Karin Petterssons anställning avslutades vid Karolinska universitetssjukhuset.

Vänliga hälsningar

För Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologis styrelse

Christer Borgfeldt

Ordförande Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

-----------------------------------------------------------------------------

 

Vi är många som upprörts och förvånats över uppsägningen av Karin Pettersson från Karolinska Sjukhuset. SFOG styrelse har skrivit ett öppet brev till KS styrelse och Region Stockholm angående detta enl ovan. Det är många som vill bidra och ge röst åt sina känslor kring detta. Ett brev som alla kan skriva under är författat av Marie Blomberg, Henrik Hagberg och Magnus Westgren; Öppet brev till styrelseordförande vid Karolinska Universitetssjukhuset angående KP. (Skriv under.com)

Även på sociala medier skrivs mycket och under hashtagen #jagärillojal delas texten:

 

En av Sveriges främsta förlossningsläkare har utan förvarning stängts av och avskedats – för att hon anses vara illojal. Har hon sålt säkerhetsklassat material, kanske du undrar? Nej. Skadat patienter eller betett sig olämpligt mot medarbetare? Knappast. Men försnillat pengar då? Näpp.
Vi trodde vår lojalitet skulle vara med våra med våra patienter. Men hennes påstådda illojalitet grundar sig i sådant som många av oss gör sig skyldiga till dagligen.
Har du svarat på arbetsrelaterade frågor, utan lön, på kvällar eller helger?
Har du skrivit privata mejl under arbetstid? Kanske tagit ett privat telefonsamtal?
Har du missat att anmäla bisysslor – till exempel oavlönat styrelsearbete för en ideell organisation eller religiöst samfund?
Har du låtit livet, vårdjobb, forskning och utbildning flyta ihop och överlappa?
Har du prioriterat patienter framför administration?
Då är du också illojal.
Vi vårdpersonal har många arbetsuppgifter. Viktigast av alla är den patientnära vården. Men utan forskning, utbildning och förbättringsarbete faller våra verksamheter och patienterna får sämre vård som följd.

Nu kräver vi:

Ett stopp på den rädslostyrda kultur där hälso- och sjukvårdsorganisationer lägger mer tid och pengar på att jaga formaliafel, och mindre på kärnuppdraget: vården av patienter, utveckling av vården och forskning, såväl inom Karolinska som nationellt.

Att Karolinska Universitetssjukhuset granskar rättskansliets arbetssätt i personalärenden

Att beslutet att avskeda Sektionschef Karin Pettersson omedelbart hävs

En sjukvård där lojaliteten ligger med patienten, inte med administratörerna

 

-------------------------------------------------------------------