Sök

Adalat vid aktut blodtryckssänkning

Med anledning av att Bayer har meddelat att Adalat 10 mg försvinner från marknaden har Preeklampsi ARG initierat ett arbete för att hitta ersättningspreparat inom området preeklampsi och antihypertensiv behandling