Sök

Gör din röst hörd – delta i SLS medlemspanel!

Vi vill nu bjuda in dig som föreningsanknuten medlem att delta i SLS medlemspanel!Hej!

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende vetenskapliga professionsorganisation. Vårt huvudsakliga syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället, genom att främja våra kärnvärden om medicinsk forskning, utbildning, etik och kvalitet. Det gör vi bland annat genom att initiera och driva debatt, sprida kunskap, stödja forskning och utarbeta riktlinjer, uttalanden, rapporter och policydokument.

Vi vill nu bjuda in dig som föreningsanknuten medlem att delta i SLS medlemspanel!

Som deltagare i panelen ges du en unik möjlighet att göra din röst hörd i frågor som rör professionen och hälso- och sjukvårdens utveckling. Du kommer att få ta emot digitala utskick för ett fåtal undersökningar per år – och avsikten är att frågorna vid varje tillfälle ska ta några minuter att besvara. Vi kommer endast att göra undersökningar som rör SLS kärnvärden och mål i verksamhetsplanen.

Exempelvis kommer en undersökning att skickas ut till panelen från arbetsgruppen Kloka Kliniska Val! som arbetar utifrån en motion antagen på SLS fullmäktige 2020. Arbetsgruppen efterlyser professionens åsikter kring omfattningen av eventuell överdiagnostik.

Den ökade kunskap som SLS får via panelen kommer att underlätta för oss att fullfölja vårt uppdrag som oberoende vetenskaplig professionsorganisation och därmed vara till nytta för alla föreningar och medlemmar i SLS.

Ditt deltagande i panelen kommer att ha betydelse. Läkarkåren består av ett stort antal specialiteter varav en del är relativt små, och det är viktigt att så många läkare som möjligt inom dessa mindre specialiteter finns representerade i panelen. Även du som är medlem i medlemsförening men har annan yrkesbakgrund än läkare kan bidra med viktig kunskap till SLS.

Frågorna kommer ibland att riktas till hela panelen och ibland till vissa grupper. De insamlade uppgifterna kommer vi att hantera ansvarsfullt och redovisa så att anonymiteten i svaren alltid bevaras. Läs mer i SLS integritetspolicy om vår hantering av personuppgifter (slsintegritetspolicy-20180523.pdf). Som deltagare kan du när som helst avsluta ditt deltagande i panelen.

Du anmäler dig till panelen genom att klicka på länken nedan, där du svarar på några bakgrundsfrågor och anger din e-postadress. https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=45875i7UDXnC5mU4EeLPS

Stort tack!
För Svenska Läkaresällskapet
Per Johansson, kanslichef