Sök

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) söker ny Associate Editor (AE)

Tjänsten är initialt på 4 år med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 4 år och arvoderad med start i början av 2024. Mandatperioden för Docent Sebastian Gidlöf, som gjort ett mycket förtjänstfullt arbete som svensk AE för AOGS, kommer att löpa ut i juli 2024 varför det behövs en svensk associerad editor till AOGS.

AOGS är en av de äldsta tidskrifterna inom vår specialitet. År 2021 firade AOGS det hundraårsjubileum genom att gå över till publicering med öppen tillgång (OA). Under de senaste åren har tidskriften genomgått en rad förändringar för att förbättra dess kvalitet, genomslagskraft och synlighet. Dess nuvarande impact-faktor (IF) är 4,3. Den har en framstående internationell redaktion och en världsomspännande distribution och läsekrets.

Vi söker en entusiastisk, välmotiverad obstetriker och gynekolog med vetenskaplig, akademisk och klinisk meritering.

De kvalifikationer som krävs är:

1. Specialistutbildning i obstetrik och gynekologi.

2. Doktorsexamen eller motsvarande examen inom området medicin eller biomedicinsk vetenskap.

3. Kommunikationsförmåga och kunskaper i engelska i skrift.

 

Om ni själva är intresserade eller känner till någon lämplig kandidat så hör av er snarast till SFOG kansliet kansliet@sfog.se

För mer info kontakta

Susana Benedet
Editorial Office AOGS Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica Gothenburg , Sweden
susana.benedet@gu.se