Sök

Forskningsstipendium inom Gynekologisk tumörsjukdom

Svenska Sällskapet för Gynekologisk onkologi (SSGO) utlyser med stöd av GlaxoSmithKline (GSK) ett stipendium på 100 000 kronor. Stipendiet syftar till att stödja klinisk forskning inom Gynekologiska tumörsjukdomar.  Vetenskaplig rapport och ekonomisk redovisning skall vara kommittén tillhanda senast 18 månader efter rekvisition av stipendium. Vid tillkännagivande av stipendiaten är det önskvärt att projektet presenteras av stipendiaten i samband med

 

 

Vem kan söka?

Stipendiet är öppet att söka för forskningsinriktade läkare såväl disputerade som odisputerade, men vi ser gärna att sökande är tidigt i sin forskningskarriär och önskar genomföra forskningsprojekt med tydlig klinisk profil. Odisputerad läkare måste vara registrerad doktorand. Det ekonomiska stödet ska inte användas som ett resestipendium.  

 Ansökan

En komplett ansökan innehållande sammanfattning,

bakgrund, målsättning, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, beskrivning av forskargruppens sammansättning, handledarintyg för odisputerad sökande, samt curriculum vitae och resursintyg från verksamhetschef skall insändas med e-post senast den 31 oktober 2022.

 Ansökningshandlingar sänds elektroniskt till: 

Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi ordförande:
Gabriel Lindahl, gabriel.lindahl@regionostergotland.se

 

 

Läs mer