Sök

Angående restsituationen för MHT

Endokrin-ARG har gjort ett dokument angående det besvärliga läget när det gäller MHT-preparat som restas. 

Det kan läsas här>>