Sök

Inbjudan att delta i enkätstudie

Svara på enkät: Situationsuppfattning hos svensk sjukvårdspersonal som arbetar med akut förlossningsvård

Forskning inom obstetrik har sedan 70 talet, och i synnerhet efter Archie Cochrane’s ökända utdelning av wooden spoon award (1979), med viss framgång fokuserat på att förbättra och kvalitetssäkra vården genom evidens och standardisering [1]. Över tid, har förlossningsvården dock blivit mer komplex [2, 3] vilket kan speglas i den variation av interventioner och förlossningsutfall som fortfarande ses i Sverige [4].

Gabriel Raoust arbetar som överläkare på kvinnokliniken i Ystad och är doktorand vid Lunds universitet. I sitt avhandlingsprojekt försöker han belysa hur förlossningspersonalen hanterar denna ökade komplexitet genom att fokusera på akuta förlossningssituationer. Första delstudien visade hur olika faktorer, utöver behandlingsrekommendationer, samspelar när läkare fattar beslut, och hur läkare anammar olika beslutsstilar [5] (https://www.lu.se/artikel/studie-belyser-det-akuta-beslutsfattandet-inom-forlossningsvarden). Andra delstudien visade att obstetriker och gynekologer har en specifik personlighetsprofil och hur olika beslutsstilar korrelerar till personlighet, yrkeserfarenhet och kön (https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1438545/v1).

Hans nya delstudie syftar till att undersöka skillnader i hur svensk sjukvårdspersonal som arbetar med akut förlossningsvård (barnmorskor, obstetriker/gynekologer och narkosläkare) uppfattar en komplicerad förlossning. Denna enkätstudie är ett samarbete mellan Lunds universitets medicinska fakultet och psykologiska institution.

Vår vision är att studiens resultat skall ge en bättre förståelse för vilka socialpsykologiska faktorer som har betydelse i akuta förlossningssituationer och hur olika professioner upplever dessa. I förlängningen kan studiens resultat bidra till ökad patientsäkerheten, genom en ökad förståelse för professionernas olika perspektiv och en optimerad kommunikation inom vårdteamet.

 

Är du gynekolog/obstetriker och arbetar med akuta förlossningssituationer ber vi dig att gå in på länken eller via QR-koden nedan och svara på frågeformuläret (det tar ca 5-10 min). Studien har etiskt godkännande. Ditt samtycke registreras när du trycker på 'skicka' ("submit") i slutet av frågeformuläret. Dina svar är helt anonyma och kan inte återkopplas till varken Dig eller Din klinik.

 

Obs! En liten förvarning innan du börjar, låt dig inte skrämmas av hur vissa frågor är formulerade. Vi använder oss av validerade standardiserade socialpsykologiska mätinstrument gjorda för att kunna appliceras i olika sammanhang. Försök gärna att besvara alla frågor.

Länk: https://forms.gle/AMF5DeavvhjrQkAX7

QR-kod: 

 

Tack för ert deltagande!

Gabriel Raoust, doktorand, ÖL KK Ystad

Stefan Hansson, MD, PhD
Professor, Senior consultant

Head Department of Obstetrics and Gynecology
Institute of Clinical Sciences Lund
 

Referenser:

1. King JF. A short history of evidence-based obstetric care. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2005;19(1):3-14.

2. Bergström J, Dekker S, Nyce JM, Amer-Wåhlin I. The social process of escalation: a promising focus for crisis management research. BMC Health Serv Res. 2012;12:161.

3. Lankshear G, Ettorre E, Mason D. Decision-making, uncertainty and risk: exploring the complexity of work processes in NHS delivery suites. Health Risk Soc. 2005;7(4):361-77.

4. Mesterton J, Lindgren P, Ekenberg Abreu A, Ladfors L, Lilja M, Saltvedt S, et al. Case mix adjustment of health outcomes, resource use and process indicators in childbirth care: a register-based study. BMC Pregnancy and Childbirth. 2016;16(1).

5. Raoust GM, Bergstrom J, Bolin M, Hansson SR. Decision-making during obstetric emergencies: A narrative approach. PLoS ONE. 2022;17(1):21.