Sök

Nationell Högspecialiserad vård för avancerad kirurgi vid endometrios

Från 1 januari 2021 är det beslutat om centralisering av kirurgi vid nedanstående tillstånd:

  • unilaterala samt bilaterala endometriom hos fertila
  • verifierad djup infiltrerad endometrios (DIE)
  • endometrios i bukvägg
  • endometrios i äggledare med känd eller misstänkt adherensbildning
  • patient med endometrios som ska genomgå hysterektomi och/ eller bilateral SOE med misstänkt eller verifierade uttalade adherenser i lilla bäckenet s.k. ”frozen pelvis” 


Uppdraget delas av:
 

Södersjukhuset, Stockholm

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Remittent kan välja att skicka remissen till något av de sjukhus som har fått uppdraget för högspecialiserad avancerad endometrioskirurgi. Remisser och mer information finns på respektive vårdgivares hemsida.

 

Diagnoser som avses är:

Diagnoskod

Avgränsning

N80.1

Endometrios i ovarium

 - Planerad kirurgisk åtgärd på kvinnor i fertil ålder som planerar graviditet

  - Bilaterala endometriom på kvinnor i i fertil ålder som planerar graviditet

  - Kissing ovaries

  - Endometriom med känd eller misstänkt avancerad adherensbildning i lilla bäckenet

N80.2

Endometrios i äggledare

 - Med känd eller misstänkt avancerad adherensbildning

N80.3

Endometrios i bäckenets peritoneum

-  Med känd eller misstänkt avancerad adherensbildning

N80.4

Endometrios i septum rectovaginale och i vagina

N80.5

Endometrios i tarm

N80.6

Endometrios i ärrvävnad i huden

N80.8

Endometrios med annan specificerad eller multipel lokalisation

N80.9

Endometrios ospecificerad

 -  Samtliga patienter med misstänkt eller konstaterad djupt infiltrerande endometrios (DIE) i urinblåsa, urinledare, tarm, ärrvävnad samt annan atypisk endometrios eller ovanlig lokalisation

 -  Patient med endometrios som ska genomgå hysterektomi och/eller bilateral SOE med misstänkt eller konstaterade uttalade adherenser   i lilla bäckenet, så kallad ”frozen pelvis”

 
Ansvarig för sidan: Christine Asciutto, ÖL Kvinnokliniken i Uppsala