Sök

Rekonstruktiv kirurgi efter förlossning

Avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning


Till dig som är remittent

Kvinnor med följande besvär är aktuella för utredning och behandling inom nationell högspecialiserad vård (NHV) för rekonstruktiv kirurgi vid förlossningsskador:

  • Stora besvär av avföringsläckage efter förlossning, med påvisbar nedsatt tonus i analsfinktern alternativt ultraljudsdefekt av sfinktermuskulaturen, och där konservativ behandling inte har tillräcklig effekt
  • Ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning


NHV-enheterna inom detta område finns på Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm och Kvinnokliniken-i-Linkoping/Rekonstruktiv-kirurgi-vid-forlossningsskador/

På bägge enheterna finns NHV-koordinator som bistår med information till patienter och remittenter.

Remissförfarande

Innan remiss skickas till oss önskar vi att patienten är väl informerad om hur utredningen går till. Vi har därför tagit fram en patientinformation före remiss som patienten bör läsa igenom.

Patientinformation före remiss

För patienter som är folkbokförda utanför Region Östergötland eller Stockholm

krävs alltid en betalningsförbindelse/specialistvårdsremiss för vård och sjukresa. Vissa ingrepp kräver vid långa avstånd liggande transport till hemregionen, ibland med flyg.

Remissbedömningsunderlag

För att göra en bra bedömning inför besöket behöver vi ett fullständigt ifyllt remissbedömningsunderlag. Det går fylla i formuläret och skriva ut det eller fylla i det elektroniskt först.
Länk till Remissbedömningsunderlag

 

Adresser för att skicka remiss och remissbedömningsunderlag

Remiss skickas inom Stockholm eller sydöstra regionen elektroniskt via Take care eller Cosmic.

Remissen från övriga regioner skickas per post.

Remiss och/ eller betalningsförbindelse skickas med post till:

Kvinnokliniken i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

eller

Danderyds Sjukhus AB
Bäckenbottencentrum
Armbågsvägen 1, målpunkt 0
182 88 Stockholm

 

Vårdkedja efter remiss

NHV-teamen på Kvinnoklinikerna på Universitetssjukhuset i Linköping och Danderyds Sjukhus bedömer gemensamt remisserna på en multidisciplinär konferens. Aktuella väntetider samt operationskapacitet avgör om remiss omfördelas till den klinik som för tillfället har bäst tillgänglighet. Patienten kallas därefter för ett multidisciplinärt utrednings- och planeringbesök med operationsplanering där det bedöms lämpligt. Efter operationen stannar patienten 2-4 vårddygn. Uppföljning sker på den opererande kliniken. Postoperativa oväntade besvär som t ex infektion eller blödning behöver handläggas på hemorten och därför behövs kontaktuppgifter till rätt instans.

 

 

Kontaktuppgifter

Linköping:

NHV-koordinator Kvinnokliniken

E-post: gynmottKKBKC@regionostergotland.se

Telefon: 010 103 7673

Danderyd:

NHV-koordinator, Bäckenbottencentrum

E-post: kvk.nhv.ds@regionstockholm.se

Telefon: 08-123 573 87