Sök

Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens

Nationell högspecialiserade vård för bl.a. insättning av vaginala mesh för prolaps, samt borttagning av vaginala mesh och inkontinensslingor har blivit tilldelade tre centra: Karolinska Universitetssjukhuset i Region Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Västra Götalandsregionen och Skånes universitetssjukhus i Region Skåne.

Vi är i skarpt läge fr.o.m. 1:a oktober 2022 och enligt Socialstyrelsen ska alla remisser för inläggning och borttagning av vaginala mesh för prolaps samt borttagning av inkontinensslingor skickas till de tre nämnda centra. På centrarnas hemsida finns det länk där det framgår hur remissen ska skrivas och vad det är för bedömning som krävs innan man skickar remissen.

Vid eventuella frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta någon av våra kontaktpersoner på respektive centrum, deras namn finns tillgängliga på våra hemsidor.

Skåne: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/kvinnosjukdomar-och-forlossning/

Sahlgrenska: https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/nationell-hogspecialiserad-vard/

Karolinska: https://www.karolinska.se/for-vardgivare/tema-kvinnohalsa/gynekologi-och-reproduktionsmedicin/gynekologi/gynekologisk-mottagning-k69-huddinge/nhv-natkirurgi-vid-prolaps/

 

Ansvarig för sidan: Emilia Rotstein, Region Stockholm