Sök

Cervixcancer

(Fertilitetsbevarande kirurgi)

Från och med den 1 oktober 2022 är Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset enheter för nationell högspecialiserad vård (NHV) av fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer. Koordinatorskapet alternerar mellan klinikerna.

När ska kliniker kontakta ett nationellt centrum?

Följande patienter ska remitteras till NHVe för fertilitetsbevarande kirurgi vid cervixcancer:

  • Alla patienter med nydiagnostiserad cervixcancer (verifierad med biopsi) i stadium IA2-IB där trakelektomi kan bli aktuellt.
  • Övriga frågor rörande trakelektomi