Sök

Vulvacancer

Från och med 1 januari 2023 övergår de fyra nationella centra för vulvacancerbehandling till att bli enheter för nationell högspecialiserad vård.

 

Vulvacancer drabbar årligen 150-200 kvinnor i Sverige. Primär behandling, liksom behandling av lokala recidiv, är nästan uteslutande kirurgisk. Radio- eller radiokemoterapi ges dock till vissa patienter.

Behandlingen är komplex och resurskrävande och är därför från januari 2017 koncentrerad till fyra vårdenheter i landet. Vårduppdraget ingår i Socialstyrelsens pågående arbete med nationell högspecialiserad vård.

Information och remisser återfinns på Regionalt Cancercentrum (RCC)