Sök

Hemostas

SFOG råd:

 

Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi

Hem-ARG håller på att uppdatera sin ARG-rapport från 2018. Allt eftersom kapitlen omarbetas kommer de att uppdateras här.

 

Innehåll: 

Uppdaterat:

FÖRORD

 

Förkortningslista

 2018

HEMOSTASMEKANISMER

 

1. Hemostasmekanismer

 2018

2. Koagulationsmekanismen vid normal graviditet

 2018

OBSTETRIK

 

3. Ärftlig trombofili och graviditet

 2023/01

4. Riskfaktorer för venös trombos och trombosprofylax vid graviditet

 2023/07

5. Antifosfolipidsyndrom

 2023/01

6. Tromboembolism under graviditet – diagnostik och behandling

 2023/06

7. Förvärvade koagulationsrubbningar vid obstetriska komplikationer

 2018

8. Stor post partumblödning

 2018

9. Trombocytopeni och trombocytos under graviditet

 2021/11

10. Blödningssjukdom hos kvinnor – handläggning under graviditet och förlossning

 2023/01

11. Obstetrisk epidural/spinalanestesi vid antikoagulantiabehandling och hemostasrubbningar

 2023/11

GYNEKOLOGI

 

12. Trombosprofylax inom gynekologi

 2018

13. Rikliga menstruationsblödningar

 2018

14. Hormonbehandling och trombos

 2018

Appendix

 

Koagulationsfaktorer under graviditet - tabell

 2018

Koagulationsmottagningar i Sverige

 

Jävsdeklarationer

 2018

  

Patientinformationer: