Sök

Berndt Kjessler priset

Berndt Kjessler priset skall årligen tilldelas ”en person, som i Berndt Kjesslers anda gjort berömliga insatser för undervisning och utveckling inom obstetrik och gynekologi”

Läs minnesord av Eva Uustal och Ove Axelsson 2020

 

 

Berndt Kjessler disputerade och utnämndes till docent vid Uppsala universitet 1966. Under åren 1978 till 1998 var han professor inom ämnet obstetrik och gynekologi vid Linköpings universitet och byggde upp dess forskningskultur.

Berndt var ordförande för SFOG 1986 och 1988. Han brann för att fortbildningen och utvecklingen inom ämnet obstetrik och gynekologi skulle förbättras. Detta i kombination med hans innovativa förmåga ledde till att han initierade och genomförde bildandet av SFOGs Arbets- och Referensgrupper (AR-Grupper) med syfte att sammanställa vetenskap och beprövad erfarenhet inom området. 

Oräkneliga kvinnor har tack vare Berndt Kjesslers geniala idé erhållit förbättrad vård, såväl vad gäller omhändertagande som diagnostik och behandling. 

Berndt Kjessler var en skarpsynt och sträng granskare av vetenskapliga artiklar och rapporter. Han var också en briljant retoriker.

År

Pristagare

 

2023

Karin Pettersson

Många är de som följt i Berndts anda och vi vill lyfta fram och hylla dem. De är också drivande förebilder som ofta i många år förtjänstfullt arbetet för vår profession och förening, till gagna för sveriges kvinnor. 

Vill du nominera någon? Skicka din motivering till kanslitet@sfog.se innan 12e juni. Vinnare utses av SFOGs styrelse till SFOGs årsmöte v 36. 

2022

Torbjörn Bäckström

2021

Magnus Lindahl

2020

Jan Brynhildsen

2019

Annika Strandell

2018

Henrik Hagberg

2017

Marie Bixo

2016

Christina Berg

 

2015

Marie Blomberg

2014

Mats Löfgren 

2013

Ulla-Britt Wennerholm

2012

Elsa Lena Ryding

2011

Marc Bygdeman

2010

Lars-Åke Mattsson

2009

Kerstin Nilsson

2008

Staffan Bergström

2007

Eva Rylander

2006

Ove Axelsson

2005

Nils-Otto Sjöberg

2004

Karel Marsál

2003

Gun Heimer

2002

Per Olof Janson

2001

Ian Milsom

2000

Kerstin Hagenfeldt

1999

Ingemar Ingemarsson

1998

Mats Hammar

1997

Barbro Wijma