Sök

Konsensusdokument kring sen abort som 29/5 tillställts Socialstyrelsen

Efter önskemål från Socialstyrelsen har professionsföreningarna tagit fram ett konsensusdokument kring sen abort som 29/5 tillställts Socialstyrelsen.
Dokumentet har tagits fram av en arbetsgrupp inom Svenska Barnmorskeförbundet och SFOG, och har godkänts av Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Svenska Neonatalföreningen.

Arbetsgruppen har även tagit fram en omvårdnadsriktlinje och patientinformation.

Socialstyrelsen har ännu inte hunnit ge respons på vårt dokument.

LÄNKAR

Konsensusdokument kring sen abort 20180529 Styrelsen SFOG Svenska Barnmorskeförbundet Svenska Neonatalförening

Omvårdnadsriktlinjer sen abort SFOG Svenska Barnmorskeförbundet 20180529

Information till dig som ska genomgå en medicinsk abort efter 18 veckor (20180529)