Sök
2019-12-06

UR-ARG-möte 2019-12-06

Protokoll

URARG möte 6/12 2019 Danderyds Sjukhus

Närvarande:
Jonas Gunnarsson
Edvard Marcos
Karin Franzen
Summer Ishaq
Maria Sarberg
Magnus Holmgren
Wasan Al Shididi
Mats Stenberg
Frank Svensson
Anna Drca
Chris Falconer
Ann Miedel
Eva Uustal
Gunilla Tegerstedt
Stefan Zachariasson
Marie Söderberg
Riffat Cheema

1. Marie förklarar mötet öppet.

2. Stefan Zachariasson presenterade sin föreläsning från ICS möte 2019, ”Complications 1 year after MUS in Sweden ”. Gruppen ger sin feedback.

Complications one year after mid urethral slings in Sweden:

The womens descriptions classified

What the woman say

 

3. Jonas Gunnarsson presenterade ett fall av lateral kolpokliesis.

4. Eva Uustal gick genom fördjupade diagnoskoder för prolaps och bäckenbotten skador.

5. Nästa möte är 15 maj 2020 ,Stockholm.

Vid pennan

Riffat Cheema