Sök
2023-05-05

Protokoll Ur-arg 2023-05-05

Ur-argmöte 5/5- 2023

 

 

Närvarande:

Ida Bergman

Erik Bjurulf

Marion Ek

Denise Golmann

Carmen Henze

Magnus Holmgren

Caroline Kjellman Erlandsson

Anna Lundmark Drca

Maria Sarberg

Mats Stenberg

Pia Tegebäck-Bååth

Marie Westergren SöderbergDistansdeltog:

Wasan Al Shididi

Vasilis Alexandridis

Nina Betzler

Bartosz Bezubik

Riffat Cheema

Michelle Ek

Benjamin Ek Deneberg

Gith Eng

Sofie Karlström

Margareta Legowik

Lina Lindegren

Maria Löfgren

Ann Miedel

Emilia Rotstein

Anna Sahlin

 

 


 

 

Gynopregistret: Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi heter det numera

Kö för att programmera och vi vet inte när det rullas ut. Näst på tur. Ska flytta till INCA-plattformen. Lite annan layout men man kommer att känna igen sig. Det kommer bli flera förändringar men lämpar sig inte att beskriva i ett protokoll…

Ett tillägg kommer vara ULJ2D/3D och kommer vara valfritt. Eventuellt kommer detta val att utvecklas för att hålla framkant av forskning och framsteg.

 

Emilia Rotstein: Presenterar sin avhandling. Jättefint presenterat och några exempel på slutsatser är att var 5e kvinna rapporterar tarmtömningsbesvär oavsett bristning. LAD-score (Levator Ani Defektscore): överlag samstämmighet mellan den enskilda bedömarens olika granskningar och även mellan granskare är den hög. Således reproducerbart sätt att bedöma levatorskador men det bör kompletteras med klinisk undersökning och symtom. Bör inte användas som screeninginstrument i en lågriskpopulation. Man har gjort ett instrument med 11 frågor (Kaptain) som har validerats för att särskilja symtomatiska patienter med en felläkt mellangård från kontrollgrupp. Cut-off på 8 av totalt 33 poäng. Med standardiserad perinealkroppsplastik kan man se en förbättring av vidhetskänsla oavsett LAD-score.

 

NUGA 1-3/2 2024 Malmö. Spännande program.

 

Möten hösten 23 preliminärt:

6/10 kl 10-15, fysiskt

10/11 kl 13-15, distans

 

SBU: Ur-arg har fått en fråga om det behövs systematisk översikt/HTA-analys inom något av våra områden? Ett sådant tar mycket resurser i anspråk så det skall vara väl övervägt, tro att det finns forskningsunderlag, att det kan få klinisk betydelse i klinisk praxis.

 

Händelseanalys efter prolapsplastik där patienten avled. Bakre plastik och perinealkroppsplastik. Ej antibiotika då ej rutin. Inget avvikande, 53min ej stor blödning. Svårt att kissa, kateter. Smärtor. Inte feber, ej sjukdomskänsla. Tilltagande besvär. Ej feber, men viss frossa, kräkning. Ev pga oxycontin?  Dag 3 Ambulans pga tilltagande besvär smärta, lågt blodtryck, bröstsmärta, illamående diarré och kräkning. Sepsis. Antibiotikabehandling mm. Derangerat labstatus. Ser inte så sjuk ut intitialt. Tilltagande sjuk. Sepsis. IVA. Så småningom till op på vitalindikation. Nekrotiosk vävnad avlägsnas. Pat försämras och går ad mortem. Paeniclostridium Sordelli (friska bärare 0,5-10%). Hög dödlighet om man har fått sepsis pga bakterien. Det är toxinerna man dör av. Ger inte alltid feber.

 

I gynop ses att det inte är någon skillnad om man ger antibiotika eller ej i utfall postoperativ infektion. Det finns tankar om att göra en randomiserad studie med armarna iv ab, po ab, ingen ab. Snaks? Tas upp på möte i höst igen.

 

 

Vasilis Alexandridis presenterade sin avhandling ända från Grekland! Tack för det! Slutsats minislynga adjust är lika effektivt och lika säkert som MUS efter 3 år. MUS ger goda resultat vid Ansträngningsinkontinens, tolerabel komplikationsprofil efter 10 år. Retropubisk metod ger något högre effektivitet än transobturatormetod efter 10 år och inte någon skillnad i risker.

 

Prolapsinformation

Läs igenom Yourpelvicfloor.org. Där finns det flera broschyrer som är översatta till svenska! Vi läser igenom till nästa möte och har synpunkter.

 

Knepfall får vi spara till höstens möte, vi försöker vara på plats så mycket vi kan så att diskussionerna blir extra givande.