Sök

UR-ARG

Välkommen till UR-ARGs hemsida

 Foto: Klas Sjöberg. Region Västerbotten

  

UR-ARG-möten 2022

 

Kommande:

16/9  fysiskt möte, Stockholm, SÖS. 

Preliminärt program: Presentation av NHV. Ev presentation av grupparbeten kring status bäckenbotten och patientinformation inför MUS-operation. 

 

25/11 distansmöte, Teams.

Program: Fastställs senare. 

 

Genomförda: 

Den 13/5 kl 10-15 hölls fysiskt möte, med möjlighet till distansdeltagande på förmiddagen. Stockholm, SÖS.

Planen är att vid mötet arbeta med: a) Patientinformation inför slyngoperation b)Bäckenbottenultraljud - indikationer - utbildningsehov - förståelse för skillnad mellan funktion och anatomi c) Bäckenbotten som helhet. "Sena" förlossningsskador. Utbildnings i undersökningsteknik som komplement till backenbottenutbildning.se?

Länk till mötesprotokoll. 

 

Den 18/3  kl 12-15 hölls fysiskt möte i Stockholm, SÖS, med möjlighet till digitalt deltagande, tema NHS, Nationell högspecialiserad vård

Vi diskuterade de nya NHV-uppdragen inom urogynekologi (Rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och fistlar efter förlossning respektive Nätkirurgi vid prolaps).

Företrädare för klinikerna som fått uppdragen berättade mer om vad som kommer ingå i uppdragen, hur planeringen framskrider och hur man tänker att patienter ska remitteras in.

Länk till mötesprotokoll.

 

Arbetet med nationella råd, Apikal prolaps. Inställt 6 maj!

Observera! Inställt möte fredag 6 maj. Information om ny tid kommer framöver till de som deltagit i arbetet. (2022-05-02).

 

 

Urogynekologiska möten:

NUGA 2022, Obs! Nytt datum pga pandemin

NUGA 29 september-1 oktober, 2020, Oslo 

 

ICS 2022

ICS 2022  7 - 10 september, Wien

    

Årsrapport UR-ARG 2020

Årsrapport om bl.a. nationell högspecialiserad vård, patientrapporterade TVT-komplikationer och arbetet med nationella råd för kirurgi vid apikal prolaps.

 

Exempel på patientinformation angående Prolaps

Exempel på patientinformation kring prolaps, Örebro, Summer Ishaq.