Sök

UR-ARG

Välkommen till UR-ARGs hemsida

 

  

På grund av Covid-19-situationen är kommande UR-ARG-möten preliminära.

Information om kommande möten publiceras här på hemsidan. Inbjudan skickas via e-post.  

 

Arbetet med nationella råd, Apikal prolaps

Summering av arbetet med nationella råd för Apikal prolaps fredagen den 23 april 2021.

 

Urogynekologiska möten:

På grund av att NUGA-konferensen 2021 flyttats till 2022 anordnas ett online NUGA webinarium:

NUGA webinarium 22 mars 2021

 

NUGA-konferensen flyttad till 2022:

NUGA 3-5 februari 2022, Oslo

   

Centra för nätkirurgi och UR-ARGs synpunkter

Brev från UR-ARGs ordförande Marie Westergren Söderberg

 

Årsrapport UR-ARG 2020

Årsrapport om bl.a. nationell högspecialiserad vård, patientrapporterade TVT-komplikationer och arbetet med nationella råd för kirurgi vid apikal prolaps.

 

Exempel på patientinformation angående Prolaps

Exempel på patientinformation kring prolaps, Örebro, Summer Ishaq.