Sök

UR-ARG

Välkommen till UR-ARGs hemsida

 Foto: Klas Sjöberg. Region Västerbotten

  

Kommande UR-ARG-möten:

Fre 3 februari 2023, distansmöte, Teams, kl 13-15.

Program: Fastställs senare.  

 

Fre 21 april 2023, möte på plats, Stockholm SÖS, kl 10-15.

 

Nationell Högspecialiserad vård - Gyn/Obstetrik

Här finns remissinformation och patientinformation rörande nätkirurgi vid prolaps och inkontinens och rekonstruktiv kirurgi efter förlossning.

 

NUGA 2024 1-3 februari, Malmö

 NUGA 2024 Malmö

 

 

Stockholms Urogynmottagning håller:

Kurs i urogynekologi för specialister 2023

 

 

 

Tidigare Ur-argmöten 2022:

25/11  distansmöte, Teams. Diskussion TVT-patientinformation. Kompetenskarta. Status prolaps. 

 

16/9  fysiskt möte, Stockholm, SÖS (möjlighet till distansdeltagande) 

Presentation av NHV. Diskussion kring patientinformation inför MUS-operation.  Diskussion kring tips kring allmänna råd vid status bäckenbotten.

Länk till mötesprotokoll.

Den 13/5 kl 10-15 hölls fysiskt möte, med möjlighet till distansdeltagande på förmiddagen. Stockholm, SÖS.

Planen är att vid mötet arbeta med: a) Patientinformation inför slyngoperation b)Bäckenbottenultraljud - indikationer - utbildningsehov - förståelse för skillnad mellan funktion och anatomi c) Bäckenbotten som helhet. "Sena" förlossningsskador. Utbildnings i undersökningsteknik som komplement till backenbottenutbildning.se?

Länk till mötesprotokoll. 

 

Den 18/3  kl 12-15 hölls fysiskt möte i Stockholm, SÖS, med möjlighet till digitalt deltagande, tema NHS, Nationell högspecialiserad vård

Vi diskuterade de nya NHV-uppdragen inom urogynekologi (Rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och fistlar efter förlossning respektive Nätkirurgi vid prolaps).

Företrädare för klinikerna som fått uppdragen berättade mer om vad som kommer ingå i uppdragen, hur planeringen framskrider och hur man tänker att patienter ska remitteras in.

Länk till mötesprotokoll.

  

Årsrapport UR-ARG 2020

Årsrapport om bl.a. nationell högspecialiserad vård, patientrapporterade TVT-komplikationer och arbetet med nationella råd för kirurgi vid apikal prolaps.