Sök

UR-ARG

Välkommen till UR-ARGs hemsida

SÖS i höstfärger

 Foto: Cecilia Bodén

  

UR-ARG

18/3 Fysiskt möte i Stockholm, SÖS, med möjlighet till digitalt deltagande, tema NHS, Nationell högspecialiserad vård

13/5 Preliminärt möte enligt ovan, dvs mötesort Stockholm

  

 

Arbetet med nationella råd, Apikal prolaps

Fredagen den 17 dec 2021, SÖS.  

 

Urogynekologiska möten:

NUGA 2022

NUGA 3-5 februari 2022. 

   

Centra för nätkirurgi och UR-ARGs synpunkter

Brev från UR-ARGs ordförande Marie Westergren Söderberg

 

Årsrapport UR-ARG 2020

Årsrapport om bl.a. nationell högspecialiserad vård, patientrapporterade TVT-komplikationer och arbetet med nationella råd för kirurgi vid apikal prolaps.

 

Exempel på patientinformation angående Prolaps

Exempel på patientinformation kring prolaps, Örebro, Summer Ishaq.