Sök
2023-10-06

Protokoll Ur-arg 2023-10-06

Ur-argmöte 6/10 2023

Närvarande:

På SÖS:

Maria Sarberg, Caroline Kjellman Erlandsson, Erik Bjurulf, Denisa Markisova, Maria Sarberg, Ida Bergman, Ida Nilsson, Michelle Ek, Marie Westergren-Söderberg, Emilia Rothstein, Magnus Holmgren, Eric Ahlberg, Sophie Karlström, Soheila Mohammadi, Ingela Lundin, Summer Ishaq, Anna Drca, Susanne Muller, Marion Ek (en stund på slutet!). Har jag glömt någon ber jag om ursäkt.

på teams: 

Mats Stenberg, Anna Sundelin, Riffat Cheema, Carmen Henze, Lina Lindgren, Wasan al shididi, Sabine Altrock, Margareta legowik, Maria Löfgren, Helena Avenström?

 

Dagordning

Förmiddag:

NUGA 2023

Presentation av avhandling: Ida Nilsson” The long-term effects of obstetrical anal sphincter injury on pelvic floor function”

Ny artikel: The long-term effects of obstetrical anal sphincter injury on pelvic floor function. Jämförelse med svenska data. Ida Bergman.

Multicenterstudie om antibiotikaproflax vid bakre plastik

Eftermiddag:

Knepfall

Reflektion kring artikelserie i DN (hysterektomi)

Hur jobba vidare med patientinformation prolaps?

Övriga frågor

 

 1. Trångt och mysigt på SÖS, god uppslutning.
 2. Riffat puffar för NUGA. Vi kommer att ersätta ett av mötena med NUGA, ha träff där.

 

 1. Ida Nilsson presenterar sin avhandling: The long-term effects of obstetrical anal sphincter injury on pelvic floor function. Vi mailar ut powerpoint så att alla kan begrunda detta viktiga arbete. Hon har påvisat att Åldrande ökar avföringsinkontinens även om kvinnan ett år efter förlossningen med oasis inte har besvär. Avhandlingens syfte är att studera effekten på bäckenbottenfunktion två decennier efter en respektive två sfinkterskador. Den kliniska applikationen blir att kvinnor med tidigare sfinkterruptur bör få info om risker på lång och kort sikt inför kommande förlossning. Ida presenterade avhandlingen med bravur och hon hälsar att hon några exemplar över om någon önskar. Man utvecklar just nu också en Obstetric Anal Sphincter Injury Calculator, sphinctercalc.com (pilot).

 

 1. ManchesterProcedure vs Sacrospinous Hysteropexy for Treatment of Uterine Descent: A Randomized Clinical Trial,  2023; 330(7):626-635. 10.1001/jama.2023.13140

Ida Bergman presenterar randomiserad studie från Jama som jämför SSF(sakrospinosusfixation) med Manchesterplastik. Mkt litet bortfall. Non inferiority-trial. Där skillnaden i bot var Manchester 87% botade och SSF 77% botade (bot angavs här som ej globus, ej anatomisk prolaps, ej användande av ring, ej reop).  Dvs skillnad 10% p 0,001. Detta verkar ligga i linje med de enkätsvar man får i gynop även om de inte är randomiserade etc.. Film om manchester:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ySSfy2A1_RM

https://youtu.be/qHjupOe7iAQ?si=oCbL3ezEVEmmdwF2

 

 

 1. Apical prolaps: Man kan aldrig stanna upp... Marie Westergren-Söderberg går igenom råden efter att ha infogat Jamastudien ovan som kom precis då vi publicerat råden. Vi poängterar att det är råd, att vi i samklang med patienten har ett ansvar att lägga fram de olika för- och nackdelarna som finns med olika ingrepp.

Vi har ännu inte hört om någon svensk patient som genomgått sakro-uteropexi och sedan fött barn. Om vi får höra om detta är alla intresserade av hur det har gått såklart.

 

 1. Nästa möte blir 10/11 på Teams. Kl 13-15

 

 1. Bakre prolaps och antibiotikabehandling. Maria Sarberg har bollen och håller på att författa Forskningsplan och etikansökan. Det planeras en randomiserad multicenterstudie. Maria återkommer.

 

 

 1. Informationsmaterial om prolaps. Det finns redan mkt skrivet om flera olika urogynekologiska tillstånd på org->Information & resources, IUGA. Emilia Rothstein har ägnat tid åt att översätta flera av dessa broschyrer till Svenska. Det fiffiga är också att det finns på flera andra språk! Bara att använda, skriv ut, dela ut, begrunda.

 

 1. Knepfallsdiskussion-vi diskuterade olika knepiga fall men enades om att om vi skall dra ett fall måste personen som har skickat in fallet vara med för att få kompletterande info.

 

 1. Vi reflekterade bara kort kring DNs artikelserie kring hysterektomi som nu också finns om podd. Att läkaren är uthängd med namn är förvånande och oroande uppfattade jag att många tyckte. Normalt sätt brukar namn publiceras om en person är dömd för något och knappt ens då.

 

 

 1. Nästa möte 10/11