Sök
2018-12-08

UR-ARG-möte 2018-12-07

URARG mötet 2018-12-07 Stockholm

 

Närvarande :

 

Stefan Zacharias

Summer Ishaq

Marie Sarberg

Jan Zetterström

Sophia Ehrström

Magnus Holmgren

Sofia Karlström

Caroline Kjellman Erlandsson

Ann Miedel

Chris Falconer

Claudia Bruss

Erik Bjurulf

Pia Teleman

Edward Morcos

Mats Stenberg

Marie Söderberg

Riffat Cheema

 

 

1. Marie förklarar mötet öppet. Presentationsrunda.

2. Genomgång av presentationer från Gynops använder mötet November 2018 (se hemsidan)

3. Pia Teleman presenterade TVT komplikationer. (se hemsida)

4. Efterföljande diskussion som utmynnade i att

a. förbättra Gynop-registrets patientinformationen inför kirurgi med avseende på risker och i den inkludera delar av de gällande riktlinjerna Nationella Medicinska Indikationer (NMI) http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nationella-indikationer-operation-anstrangningsinkontinens-kvinnor.pdf

b. Verka för att läkare aktivt registrerar operationer p.g.a. komplikationer i Gynop

c. Verka för att centralisera svåra komplikationer och i centra utveckla kompetensen att på ett säkert sätt kunna ta bort band och nät i vissa fall.

Läs gärna vår debattartikel i frågan i Läkartidningen http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/12/Inkontinensslynga--van-eller-fiende/

5 Marie höll presentation om det planerade internatet 8-9:e mars 2019. (se hemsidan)

* Första dagen kommer att ägnas åt att beskriva symtom, diagnostik och olika patientkategorier. Andra dagen ska olika operationsmetoder beskrivas med för-och nackdelar (evidens för effekt/ hållbarhet, op- och vårdresurser, postop förlopp, risker och komplikationer). En indelning görs med avseende på patienter med eller utan livmoder.

* Sannolikt kommer vi att behöva ytterligare ett internat för att sammanfatta råden. Vi behöver också en redaktionsgrupp som ska bearbeta och sammanfoga texterna.

Vid pennan,

Riffat Cheema