Sök
2018-04-13

Arbetsmöte 2018-04-13

Protokoll 2018-04-13, SÖS, Stockholm

Närvarande:

Maria Sarberg

Jan Zetterström

Frank Svensson

Sophia Ehrström

Annika Lopez

Karin Franzén

Erik Bjurulf

Marion Ek

Stefan Zacharias

Marie Westergren Söderberg

Riffat Cheema

 

  • Marie förklarar mötet öppnat.
  • Gruppen forsätter arbetet med att lista olika operationsmetoder för apikal prolaps. Samtliga är överens att det är omöjligt att göra evidensgraderade SFOG-riktlinjer i denna fråga. Gruppen kommer att framställa rekommendationer för prolapskirurig. Marie går igenom Jonas Gunnarssons Powerpointpresentation.
  • Maria Sarberg redogör från Apikal Prolaps Mötet (2017-10-13). Hundra deltagare varav 49 svarade på enkät. 45 önskar uppföljande möte inom ramen för URARG. 
  • Stefan Zacharias presenterar årsrapport för inkontinens inklusive de nya förändringarna inom grenen. Gruppen ger sin feedback. Stefan får uppdrag att ta fram de verksamheter som lägger nät i Sverige. Riffat kommer senare att skicka en enkät till de berörda verksamheterna, för att bidra till URARGs kunskap angående nätanvändandet inom prolapskirurgi i Sverige.
  • URARG planerar internat för slutförandet av rekommendationer för prolapskirurgi. 
  • Vissa länder bl.a. Nya Zeeland har pga nätkomplikationer vid prolapskirurgi även förbjudit TVT-band. Mötet ser en risk med att inställningen ska sprida sig till Sverige vilket skulle medföra att ansträngningsinkontinens åter skulle öka och överväger (Annika Lopez) att skriva en artikel i Dagens Medicin
  • Nästa möte 25/5 i Malmö.

Vid pennan

Riffat Cheema