Sök
2023-02-03

Protokoll Ur-arg 2023-02-03

Protokoll Möte Ur-Arg 3/2 2023

 

Närvarande Teams:

Karin Franzén

Summer Ishaq

Maria Ahlinder Engren

Anna Sahlin

Al-Taie Raia

Drita Hurtic

Ingrid Mandelman Almskog

Sabine Altrock

Annika Lopez

Maria Bohe

Claudia Bruss

Maria Löfgren

Markus Jansson

Anna Lundmark Drca

Monika Windling

Sophia Ehrström

Hanna

Soheila Mohammadi

Carmen Henze

Karl Lindgren

Ingela Lundin

Wasan Al Shididi

Pia Tegebäck Bååth

Lina Lindegren

Al-Taie Raia

Helena Carre

 

Närvarande på plats:

Marie Söderberg

Eric Bjurulf

Marion Ek

Caroline Kjellman Erlandsson

Maria Sarberg

 1. Maria Bohe samarbetar med några som bygger en app för hur man mår efter förlossning. Den heter Leia. Den kommer täcka många olika områden och Maria är ansvarig för bäckenbotten/bristningar. Med AI kommer riktade frågor ställas till användaren. Man vill underlätta för kvinnor att hitta gynekologer med rätt kompetens och intresse för området. Hon tänker att det kunde vara i form av en kompetenskarta. Maria kommer skicka ut en förfrågan och information till var och en om man vill vara med och det kommer att vara utanför Ur-args arbete och ansvar.

Några väckte frågor kring att alla gynekologer borde kunna undersöka detta och att vi skall arbeta för att sprida vår kunskap. Vi har påbörjat arbetet med det genom att ha ett förslag över specifika anamnes och status vid prolaps/defektläkt förlossningsskada som vi skulle vilja lägga ut på Ur-Args hemsida som stöd till remittenter tex.

 2. Råd vid apikal prolaps presenterades. Det är fråga om råd och inte skarp riktlinje. Apikal prolaps är en av de största utmaningarna för urogynekologer och patienter med tillståndet kan ha stort lidande. Det finns flera olika angrepps-sätt för att hjälpa patienten och råden är uppdelade på hur vi kan tänka kring olika patientkategorier som t ex om man önskar ha bevarad fertilitet, om man har livmodern kvar eller ej och hur mycket komorbiditet patienten har. Arbetet är i princip färdigt för publicering men skall gå via ARGUS. Dokumentet kommer att ligga på SFOGs hemsida, förhoppningsvis inom kort. Det kan inte bifogas detta protokoll då det inte är helt godkänt ännu. Var och en i Apikal-gruppen måste också sända in jävsdeklaration i pappersform till Marie Westergren-Söderberg.

3. Patientinformation inför slyngplastik är färdig bortsett från att vi behöver en hitta några illustrativa bilder på hur slyngorna sitter vid TVT resp TVT-O/TOT. Sedan tillbaka till Argus för att sätta dit logga mm. Vi skall försöka ordna en QR-kod för att lätt kunna ge till patienter. ARGUS och SFOG önskar att vi skall lägga den på annan plats på hemsidan än Ur-Args del så att patienter lätt skall hitta den. I Ur-Arg önskar vi att den också ligger på vår hemsida så att vi inom skrået lätt hittar.

4. Det väcktes tankar om att det vore bra med likriktade patientinformationer inom flera områden. Claudia Bruss skall se om det kan finnas möjlighet att ha information att ge till patienter som vi skulle vilja remittera för nätplastik till NHV-centra. Det väcktes tankar på att ta fram en gemensam övergripande patientinformation kring prolapsplastik med operationsmetod, risker, återfallsrisker och vad man kan förvänta sig efteråt tex. Även information vid sakrokolpopexi och sakrouteropexi skulle vara önskvärt.

 

  1. STOPPA PRESSARNA! Vi måste byta datum för nästa möte pga att gynop har ett användarmöte just den 21/4. Vi väljer därför att byta dag till:

 

 5/5 kl 10-15 på Södersjukhuset, Stockholm. Det kommer att handla om Prolapser. Mer information senare men bl a kommer Ida Bergman, som är ansvarig för prolapssträngen i Gynop, att redovisa för oss.