Sök
2024-04-12

Protokoll Ur-arg 2024-0412

Ur-Arg 12/4-24  SÖS

Ordf: Maria Sarberg
Sekreterare: Caroline Kjellman Erlandsson
Webmaster: Mats Stenberg

Närvaro: Mats Stenberg, Maria Sarberg, Erik Bjurulf, Anna sahlin, Soheila Mohammed, Riffat Cheema, Michelle Ek, Pia Bååth, Helena Avenström, Helena Carré, Lina Lindegren, Margareta Legowik, Nicklas Rexelius, Olof Alexandersson, Stefan Zacharias, Maria Löfgren, Claudia Bruss

1.Arg-rapporter:
Info från ARGUS. Arg-rapporter skall finnas kvar, man önskar att det skall vara enkelt att använda. Finnas lättillgängligt på nätet. Vi har två rapporter upplagda på nätet i nuläget, prolaps och anal inkontinens, båda med många år på nacken. Argus önskar info om vilka rapporter som skall tas bort. Vi kommer att meddela Argus att Anal inkontinens plockas bort. Ingen rapport kommer tryckas på papper. SFOG skall få en ny hemsida framöver som är mer användarvänlig.
Det finns en början till en ARG-rapport om Inkontinens. Uppskattningsvis ca 50% klar. Den är påbörjad av Westergren-Söderberg, Riffat Cheema, Ann Miedel. Viktigt ämne. Vi beslutar att den bör färdigställas. Lite olika i landet vad som sköts av gynekolog, vad är urologisk respektive vad skall göras av allmänläkare. Hänt mkt med kirurgi och konservativ behandling samt Botox.
Anmälda i nuläget till denna grupp är Anna Drca, Stefan Zacharias, Soheila Mohammadi, Erik Bjurulf, Riffat Cheema. Några till vore önskvärt

Prolapsrapporten är utgiven 2009 ej helt uppdaterad. Bör revideras. Bör läggas till apikal prolaps. Anmälda till denna grupp är Marion Ek, Ida Bergman, Maria Sarberg, Lina Lindgren, Helena Carré, Riffat Cheema, Michelle Ek. Pia Bååth kan vara referensgrupp. NHV kan bidra med mesh-kirurgi.

Anal inkontinens- 2001, tas bort men företeelsen inkluderas i prolaps-rapporten. NHV har även här mkt att bidra med. Vanligt tillstånd.

Arbetet påbörjas snart. Alla kan anmäla intresse. Vi behöver gruppledare till varje grupp. Marion/Ida kan vara för prolaps. Erik Bjurulf skall överväga för inkontinens. Vi föreställer oss att man har inledande kontakter och det presenteras översikt, tidsplan och hur långt vi kommit vid höstens Ur-argmöte. Önskvärt är att vi kan presentera arbete VT 25. Vi återkommer till Kerstin Nilsson, ARGUS SFOG med info kring ovan.

2. Fortbildning för specialister:
Det finns relativt omfattande kurser för ST-läkare angående bäckenbotten och dess besvär/sjukdomar. Man önskar även fortbildningskurser för specialister från SFOGs sida. Vad skall en allmängynekolog kunna? Ev specialistkurser för bäckenbottenspecialister. Ibland behövs kurs men ibland kan finnas fler altenativ. Man har sett att smala ämnen får ej genomslag, kurser tecknas ej upp. Kan det vara alternativ med nätbaserade kortare kurser? Halvdagar? Webbinarium en timme nationellt? Detta kan delvis täcka behov och uppdatering. Viktigt att fortsätta träffas dock pga nätverk och samarbeten. Ur-arg skulle en gång per år kunna hålla webbinarie nationellt. Med tydlig agenda. Och tydligt vilken målgrupp.
Bra erfarenheter finns, Gynop hade genomgång bäckenbotten inkl med patienter och tog också upp ”allt ser bra ut”, en community på nätet. Viktigt att vi ligger i fas med patienterna. Halvdagsweb om MHT var bra, uppdatering men fördjupat. Tanke väcks att de som nu uppdaterar arg-rapporterna kunde ha webbinarier.
För specialister finns två kurser i bäckenbotten i SFOGs regi en i Malmö och en i Huddinge. Förlossningsskada prolaps och bäckenbottenspecialistutbildning på Huddinge och i Malmö. Man kan också tänka på att auskultera på annan klinik. Kan läggas upp via SFOG om man kan tänka sig att ta emot studiebesök. Någon har tagit betalt. Auskultera med speciellt syfte. Även bra med kurser tycker auditoriet. Tips bjuda in erfaren urogynekolog som kommer till kliniken och arbetar gem att utbilda på plats, ta de svåraste fallen osv.
Angående webbinarierna enas vi närvarande om att en halv dag kan vara lämpligt och meddelas Argus. Vi uppmanar de som har lagom lång erfarenhet att hålla i webinariet.
Hur når vi de som inte har gått på kurs på länge och kanske behöver uppdatering. Klinikledningsnivå titta på vem som bör gå? Sälja in kurs till de som opererar som uppdatering om senaste forskningsläget. Tydligt syfte med webinariet. Inte ospecifikt lite om inkontinens.
Återkommer i höst om hur vi skall göra detta framåt.

3 NHV-rapport
Socialstyrelsen finns rapport årligen. Tillgängligt för alla:
a) Sfinkterrekonstruktion:
DS och Linklöping,
308 pat på bedömning, Sekundär sfinkterplastik 87, 23 fistlar. Linköping opererar fler sfinktrar och Ds op fler fistlar. Hur mottagningen kan läggas upp är olika i Linköping och i Danderyd I Linköping är man på plats en halvdag som patient och träffar olika delar av teamet. Vårdval (Stockholm) ger 30min besök, pat tackar nej oftare man har lyft att de ej hinner med information på samma sätt. Vill levera jämlik vård. Ds har inte fått samma förutsättningar, tas upp i möte med socialstyrelsen.

b) Nätkirurgi vid prolaps
Nätplastik:
Huddinge, Malmö, Göteborg
Bedömning: 188, behandlad 87 2023. (snett med siffror då 2022 interfererar något). Få allvarliga komplikationer.Uppföljningar kan ske på olika sätt vilket kan avspegla hur mkt komplikationer som rapporteras.
Borttagande av nät: Antal bedömda patienter 76 och behandlad 46 (de som bedömdes 2022 kommer ej med så lite snett). Komplikationer: svårt at hitta. Journalgenomgång då Gynop inte färdig ännu.
Calistar S och splentis är de enda nät som finns. Inga nya på ingång vad vi vet.
Andel beh inom 90 dagar: karolinska ligger bättre till pga bättre operationsutrymme.
Remisser finns på SFOGS hemsida/Kunskapsstöd/ NHV. Man vill ha både NHV-remiss och gul remiss. En specialistgynekolog inom prolapskirurgi skall vara den som skickar remissen. Inte alla recidiv skall skickas.
Nominering till deltagare av nationella riktlinjer vid bäckenbottendysfunktion. Brett arbete. Många olika professioner. Prioritera riklinjerna. 30 april. Claudia Bruss har anmält intresse. Michelle Ek kan tänka sig och Helena Carré (vill ha mer info från Socialstyrelsen).

4. SFOG-veckan:
Ur-arg ska hålla symposium. Marcus Jansson, Ida Bergman, Maria Sarberg kommer hålla ”Alltid sist i kön- hur kan vi bli bättre”. Apikal prolaps-arbetet dras av Marie W-S. SFOG-veckan v 36, obs! Vi föreställer oss också att det kan bli en drink i en bar på kvällskvisten

5. Möten för hösten:
27 september: på plats 10-15 men teams fm
15 nov: teams 13-15

6 Levatorskada
finns inte åtgärdskod men väl diagnoskod

7. Kliniska fall. Vi tog upp några knepfall till diskussion. Vi diskuterade bl a lite om vulvaförändringar vid Chrohn.

8. Nominering till Socialstyrelsens rekommendationsgrupp kring bäckenbottendysfunktion.
Vi har nominerat Clauda Bruss, Michelle Ek och Helena Carré. De önskar mer information och detta har vidareförts till ansvariga.