Sök
2021-10-01

Arbetsmöte Apikal prolaps nationella råd

Protokoll Ur-ARG möte om apikal prolaps 2021-10-01

 

Deltagare: Marie Söderberg, Mats Stenberg, Karin Franzen, Summer Ishaq, Sophia Ehrström, Annika Cronsioe, Soheila Mohammadi, Erik Bjurulf, Edward Morcos.

 

 1. Snabb genomgång av info från Riks-ARG mötet i september.
  1. ARG-rapporternas vara diskuterades när vi också skriver SFOG riktlinjer och råd. Utbildningsvärdet av rapporter togs upp som också kan ges ut endast digitalt. Frågan bordlades.
  2. De SFOG råd som publicerats är olika utformade och Evidens-ARG fick i uppdrag att komma med styrdokument. Evidens-ARG kommer därefter att lägga ned.

 

 1. Nya möten.
  1. Under hösten kommer vi kalla till ett allmänt möte 19/11 som kommer att hållas fysiskt på SöS. Då kommer ny ordförande och sekreterare utses.
  2. Nästa möte om apikal prolaps kommer att hållas 17/12.

 

 1. Dokumentet Apikal prolaps råd med redigerade texter med ifyllda gynop-siffror hade skickats ut med kallelsen och inga synpunkter inkom på dessa. Det påpekades att i texten om vaginalt nät är inte referensnummer 6 och 7 inlagda i texten. Referenslistorna är generellt inte redigerade och ska formateras enligt ARGUS som läkartidningens skrivråd, se Skrivregler för publicering av ARG-rapporter – mars 2006 (sfog.se) . Grupperna fick i uppdrag att se över sina texter. Det går fortfarande att ändra om nya data publicerats och kontakt mellan gruppmedlemmarna uppmuntrades (författarlista i början av dokumentet). Detta och redigering av referenslistorna och skickas tillbaka till ordförande Marie senast 30/11!!

 

 1. Marie presenterade en sammanfattning av Malin Brunes 2 artiklar om jämförelse i grova drag av olika operationsmetoder vid apikal prolaps med data från 10 696 pat i gynop-registret 2015-2019. Primärt utfall var reoperation för prolaps inom 2 år och jämförelsen utfördes med regressionsanalys där man kunde justera för påverkande faktorer. Artiklarna är inskickade, men ännu inte bedömda för publicering varför vi tyvärr ännu inte kan maila ut data. Resultatet liknar till viss del de resultat som grupperna beskriver i ”Apikal prolaps råd” och var i stora drag:

 

 1. Uterus kvar
  1. Manchesterplastiken lyfts även här fram som en förstahandsmetod eftersom bra resultat och få komplikationer. Resultatet stod sig i grupp av tidigare prolapsopererade
  2. Nät hade lika bra resultat, men gav komplikationer
 • SUP och SSF hade sämre resultat och SSF komplikationer
 1. Samtidig hysterektomi
  1. Förbättrar inte resultat vare sig vaginalt eller laparoskopiskt
  2. Fler komplikationer vid vag hyst än Manchester
 • Samtidig SSF gav ingen förbättring av resultat
 1. Endast vaginaltopp
  1. SCP sämre än i internationella studier, men lika bra som nät. Nät fler komplikationer.
  2. SSF sämre resultat.

En lång diskussion uppstod när detta visats och en deltagare inte kände igen resultatet av SSF från sin egen verksamhet och ifrågasatte slutledningen.

 

 1. Vi har ännu inte fått några preliminära resultat från HTA-analysen i Göteborg. Avsikten är att jämföra sakrospinosusfixation, lap sakrokolpopexi och Manchesterplastik vid apikal prolaps också med ett hälsoekonomiskt perspektiv, men man reserverade sig för att man inte kunnat hitta så mycket data med hög evidensgrad.

 

 1. Deltagarna hade inga synpunkter på hur de data som råden kommer att bygga på ska sammanställas tydligt. Maries förslag är att råden ska bygga på

 

 1. gruppernas data (litteratur + gynop)
 2. Malin Brunes studie av 10 696 svenska registerpatienter
 3. HTA-analysen (litteratur + hälsoekonomi)

 Marie kommer att göra ett förslag till sammanställning senast 30/11.

 

 

 

 1. En deltagare lyfte bekymret med att åtgärda grad IV- prolapser, men i råden adresserar vi all apikal prolaps och evidens för denna grupp kan vara svår att finna (utgör 10% av all apikal prolaps i Malins studier) och kanske får bli en senare uppgift om man önskar.

 

 1. En deltagare lyfte igen problemet med tillgänglighet runt om i Sverige med metoder som laparoskopisk op och op med vaginalt nät och därmed låg trovärdighet att rekommendera dessa metoder. Det lyfter ju själva syftet med att skriva råd nämligen att skriva dokument som kan påverka just tillgängligheten i framtiden.

 

 1. När data från HTA-analysen i Göteborg kommer mailas de ut. Färdigställda texter ska skickas till westergren-soderberg@regionstockholm.se senast 30/11. Nästa möte i arbetet med nationella råd blir 17/12 på SöS, kallelse kommer. Mötet avslutades.