Sök
2020-11-27

Arbetsmöte Apikal prolaps nationella råd

Minnesanteckningar från Apikal Prolaps Teams möte 27/11 2020

 

Deltagare:

Edward Morcos

Sofie Karlström

Gunilla Tegerstedt

Karin Franzen

Summer Ishaq

Frank Svensson

Ida Bergman

Magnus Holmberg

Caroline Kjellman Erlandsson

Marion Ek

Erik Bjurulf

Sophia Ehrström

Marie Söderberg

Mats Stenberg

Riffat Cheema

 

Marie visade sammanställning av gruppernas arbeten samt informerade om den tilltänkta HTA analysen i Göteborg för apikala prolapser. Projektet kommer att påbörjas i januari 2021. Gruppen enades om att det är av värde att invänta HTA arbetets slutsatser.

 

Maries sammanställning ligger på Teams för granskning och synpunkter.

 

Nästa Apikal prolaps gruppmöte planeras till den 23:e april kl 13-16 via Teams.

 

Nästa URARG möte planeras till den 5:e februari.

 

Vid pennan,

Riffat Cheema