Sök
2022-11-25

Protokoll UR-ARG 2022-11-25

Ur-Arg Protokoll 221125

 

Mötet öppnas med presentationsrunda

Underlag till mötet (power point)

 

Närvarande på Teams:

Maria Ahlinder

Anna Sundelin

Carmen Inez Henze

Gunlla Tegerstedt

Drita Hurtic

Ingrid Mandelman Almskog

Kristina Törn  Huddinge

Maria Löfgren

Markus Jansson

Michelle Ek

Soheila Mohammadi

Wasan Al Shiddidi

Stefan Zacharias

Pia Bååt

Sabine Altrock

Helena Carre

Edvard Morcos

Summer Ishaq

Raia Al-Taie

Mats Stenberg

Förlåt om jag inte har skrivit upp någon som var där! Hör av er isf.

 

Närvarande på plats:

Maria Sarberg

Erik Bjurulf

Marie Westergren-Söderberg

Caroline Kjellman Erlandsson

Anna Drca

 

 

 

 

  1. Apikal Prolaps: Arbetet fortskrider och det är nära nu. Planeras några få ändringar, ut till författarna och presentation på Mötet 5/2.

 

  1. Maria Bohe utvecklar en app för patienter med förlossningsskador. En del skall vara som en kompetenskarta. Maria Bohe kunde tyvärr ej närvara pga sjukdom men hoppas komma tillbaka för att presentera närmare. Vi påbörjade diskussionen lite på den nivå vi har i nuläget.

 

Det diskuterades hur själva Ur-arg skall medverka. Svårt att som förening inom SFOG vara med att utveckla kommersiell app. Protokollföraren har dock uppfattat att det mer är en möjlighet att fråga inom Ur-arg om enskilda medlemmar skulle vilja vara med på komptenskarta. Uppkommer många frågor. Vilka skulle få möjlighet att skriva upp sig? Vilka krav på kompetens? Vem ansvarar för att det stämmer.  Ska man kunna ta emot patienter från andra regioner? Ska man ha möjlighet till bäckenbottenultraljud? Vilken kompetens krävs där? Måste rimligen förankras hos respektive Verksamhetschef med tanke på kö-problem om man är anställd. Alla håller med om att det är en viktig fråga. Vi hoppas därför att Maria kan komma 5/2 för att presentera sin idé.

 

  1. Prolapsstatus: Ursprungstanken var att bygga på bäckenbotten.se. Vi har också pratat om ultraljud bäckenbotten. Där pågår arbete redan i Ultra-arg och vi har inte sett det ännu. Vi inväntar om det finns något vi kan använda där.

Vår tanke är att piffa till Ur-args hemsida. Man kan tänka sig tex länkar till nypublicerade aktuella artiklar, matnyttigheter in om vårt intresseområde som prolapsstatus. Vi kommer ha länkar till ”våra” NHV-områden, SFOG har bestämt sig för att ha en egen sida för olika NHV-uppdragen.

 

Inremitterande behöver kunna hänvisas till en stringent presentation där de ser vad som ingår i ett prolapsstatus och anamnes som är specifikt för just detta. Exempelvis vid remiss för ställningstagande till operation eller annan behandling. Maria Sarberg presenterade ett grundförslag. Man kan höra av sig till henne med ytterligare förslag och feedback. Vg se medsänd PowerPoint där förslaget presenteras.

 

  1. Annika Skogh, bm karlstad har intresserat sig för urinretention postpartum. Hon önskar divergera diagnoskoder (liknande de för bristningar i grad 1-4) Hon skulle önska att de kom in i diagnoshandboken. Vården i siffror har detta som en kvalitetsparameter. 9 och O90.8 är nuvarande diagnoser. Den senare kan ev byggas på. Hon vill kunna följa upp vad insatser kan ge och utvärdera.

Vi lyfte frågan. Det finns tydligen inte mycket skrivet om detta. Vi kommer inte hinna ta ställning till om nya diagnoskoder är rimligt  inom de tidsramar som angivits. Vi efterfrågar studieform i första hand om området inte är väl beforskat vilket ju också är Skoghs ambition. Dock blir det bakvänt att börja med diagnoskod om det inte finns underbyggt vilka besvär/sjukdomar som blir resultatet vid diagnoskoden. Vilka gränser är rimliga att ha? Det verkar finnas lite olika pm på olika kliniker. Vi behandlar dessa patienter olika. Området är dock mycket viktigt då det är en väldigt vanlig problematik postpartum. Vi vill be Skogh återkomma för att presentera. Rimligast blir till höstens program. Finns det redan någon nu som känner sig nyfiken på området?

 

 

  1. Nationella informationsbroschyren inför slyngplastik är i det närmaste färdig. Vi skall ändra lite till efter fredagens input och sedan är vi nöjda. Det gällde att diffrentiera ytterligare i ovanliga komplikationer och sällsynta komplikationer samt lite småsaker här och där. Vi har bett Mats Stenberg som är med i Sinoba att ta med sig dokumentet och presentera där. Vi har låtit en informatör som också är en helt vanlig kvinna läsa igenom och godkänna. Vi planerar att skicka det färdiga resultatet till Argus och SFOGs styrelse.

 

  1. Det efterfrågades länk till Emilia Rothsteins disputation. Skickas ut i mailet eller kan återfinnas på Karolinskas hemsida fredag 2/12

 

  1. Nya mötestider är:

 

Fre 3/2 kl 13-15 på teams. Apikal prolaps råd. Maria Bohe återkommer om appen för förlossningsskador.

 

Fre 21/4 på SÖS kl 10-15 Prolapser. Ideér: Antibiotikabehandling? Emilia Rothstein kan sannolikt presentera sin avhandling. Stämma av med bäckenbottenultraljud - hur långt har man kommit i Ultra-arg. Prolaps anamnesdelen i gynop- efterhöra om Bergman kan presentera vad som blir det nya i prolapssträngen? Vad gör patienter med prolaps nöjda?