Sök
2017-11-10

Arbetsmöte 2017-11-10

Protokoll 10/11-17

Närvarande:

 

Summer Ishaq

Karin Franzén

Jan Zetterström

Lisa Fredriksson

Annika Cronsioe

Sabina Altrock

Annika Lopez

Frank Svensson

Marion Ek

Jonas Gunnarsson

Marie Westerberg

Riffat Cheema

 

 1. Fastställande av dagordning. 

 

2. Marie informerar om uppdatering av prolapssträngen i gynop-registret samt namnbyte till bäckenbottenkirurgi med inklusion av operationer för förlossningsskador och sfinkterrekonstruktioner. På uppdrag av Eva Uustal, utför URARG en intresseinventering över en referensgrupp tillsatt att arbeta med registerfrågor. Medlemmarna bör vara aktivt opererande, disputerade samt insatta i gynop-registret och informationsteknik.

 

3.URARG kommer att arbeta med nationella rekommendationer angående prolapsutredning och behandling. Gruppen påbörjar kartläggning av de olika kirurgiska metoder som används för behandling av apikala defekter.

 

4.Datum och plats för möten våren 2018 fastställs: 9:e mars SÖS Stockholm Vispen 

Vid pennan

RIffat Cheema