Sök
2017-03-31

Arbetsmöte 2017-03-31

Minnesanteckningar

Närvarande:

 

 • Erik Bjurulf

 • Tatjana Magnusson

 • Sabine Altrock

 • Beatrice Lindell

 • Annika Lopez

 • Summer Ishaq

 • Mats Stenberg

 • Ann Miedel

 • Frank Svensson

 • Marie Söderberg

 • Riffat Cheema

 

 1. Marie redogör för URARGs aktivitet det senaste året: URARG har arbetat med inkontinensboken som är i sin slutfas, och redaktionsgruppen bestående av Marie Söderberg, Riffat Cheema och Ann Miedel fortsätter att arbeta med boken under eftermiddagen. URARG har på uppdrag av SFOG under 2016 arbetat fram utbildningsmaterial för ST-kurs inom bäckenbotten. Första kursen är inplanerad på Skånes Universitetssjukhus i Malmö den 25-27/4. Nästa ST-kurs kommer att hållas till hösten på SÖS i Stockholm. Intresseanmälan för att hålla kurser i 2018 skickas in till URARG.

 2. Val av svensk representant i NUGA: Tiden för intresseanmälan har löpt ut. URARG fattar beslut om att utnämna Riffat Cheema som efterträdare till Corrine Pedroletti.

 3. Diskussion angående nytt ordförandeskap samt URARGs framtid. Riffat redogör för dagsläget angående sökande efter ordförande. Gruppen beslutar om att tidsbegränsa ordförandeskapet till tre år.

 4. Marie informerar om "National Apical Prolapse"-möte 2017-10-17, World Trade Center, Stockholm. Inbjudan med program kommer 20:e maj.

 5. Gruppen diskuterar patientfall.

 6. Nästa möte hålls den 10:e november på SÖS Stockholm.

   

   

  Vid pennan,

  Riffat Cheema