Sök
2022-05-13

Protokoll UR-ARG 2022-05-13

Stockholm, SÖS 220513

Närvarande Teams:

Sabine Altrock (Västerås), Drita Hurtic (Örebro), Anna Sundelin (Norrbotten), Jonas Gunnarson (VGR Sahlgrenska), Maria Löfgren (Norrbotten, Piteå), Michelle Ek (Gotland, Visby), Nina Betzler (Visby), Wasan Al Shididi (NÄL), Anna Sahlin (Västerås), Mats Stenberg (Västerås)

Närvarande IRL:

Maria Sarberg (Linköping), Ingela Lundin (Falun), Claudia Bruss (Skåne), Marcus Jansson (Örebro), Sofie Karlström (STHLM KS-Huddinge), Marie Westergren-Söderberg, Summer Al Samac (Örebro), Susanne Muller (STHLM-DS), Caroline Kjellman-Erlandsson, (STHLM-SÖS)

1. Mötets öppnande och genomgång av dagens agenda och vi bestämmer nya mötesdatum:
16/9 på SÖS. Prel program: Presentation NHV bla. Ev delpresentation av grupparbeten kring status bäckenbotten och patientinformation inför MUS-operation.
25/11 13-15 teams

2. Kort diskussion om teamsmöte respektive IRL. Det finns ett självändamål i att ses i verkliga livet. Informella diskussioner och utbyten! Vi ser dock behov för de som har långt att åka och skall försöka ha åtminstone en del som är på teams i början av varje möte om det lämpar sig.

3. Vi diskuterar kring grupparbeten bl a inkontinensslyngor, bäckenbottenultraljud och bäckenbotten i stort. Viktigt att vi formulerar vad som är målen med arbetena framöver, vad vi tänker att det skall kunna publiceras osv. Avgränsade projekt är att föredra för att det skall bli klart men sedan får man bygga vidare med angränsande projekt. Vi börjar så.


4. Grupp för patientinformation vid operation av inkontinensslynga kommer bestå av Ann Miedel, Anna Drca, Caroline Kjellman Erlandsson, Stefan Zacharias? Vasileos Alexandridis. Det finns en hel del skrivet redan om detta. Bl a NMI-dokumentet. Vi behöver se på långtidskomplikationer mm. Om någon mer skulle vilja vara med i gruppen är man varmt välkommen att höra av sig till Caroline.Kjellman-erlandsson@regionstockholm.se. I diskussionen lyfts också ASIA-syndrome. Autoimmunt svar på substanser/implantat. Ovanligt och polypropylen som näten är gjorda av är framtagna just för att de skall vara låg-allergena och vävnadsvänliga. Några kollegor har ändå hört talas om detta.

5. Grupparbete kring bäckenbottenultraljud diskuteras både för och eftermiddag. Vi kommer fram till att detta är ett komplement till den gynekologiska undersökningen och anamnesen. Maria Sarberg och Sofie Karlström gör ett första utkast till detta och tillfrågar Emilia Rothstein. Det är viktigt att vi funderar vilken indikation som skall finnas för ultraljudsundersökning av bäckenbotten, vad som bör ingå, kan det finna olika nivåer på undersökning? Emilia Rohtstein har skickat med att det behöver finnas bättre icd-koder för olika ultraljud för att vi skall kunna skriva in rätt åtgärder. Maria Sarberg kontaktar ultra-arg för att se vad som kan göras där.


6. Förlossningsbristningar. Vi är många som repeterat Bäckenbottenutbildningen.se. Mycket finns redan där.

7. Claudia visar ett dokument som skall gå på remiss som handlar om akuta förlossningsskador. Där nämns att endoanalt ultraljud möjligen kan förbättra diagnos av bristningar. Hänvisningen är felaktig och leder till en SBU-rapport men den ursprungliga referensen är egentligen en studie av Faltin som redovisat att endoanalt akut ultraljud kan ge ett minskat analt läckage. Dock svårigheter med kompetensförsörjning i nuläget. Maria Sarberg kontaktar SFOG för att efterhöra om SFOG är remiss-instans. I Linköping använder man vaginal ultraljudsprob innan operation av sfinkterrupturer.

8. Marcus Jansson redovisade kring sin kommande avhandling om förlossningsbristningar och symtom hos förstföderskor. Väldigt intressant. Han disputerar 220520. Vi rekommenderar!

Vid pennan: Caroline Kjellman Erlandsson