Sök
2014-09-26

Svensk-Norsk temadag om fosterövervakning, Fredag 26/9 2014 kl 10-17

Svenska och Norska Referensgruppen för Fosterövervakning inbjuder till Temadag fosterövervakning, Folkets Hus i Göteborg

Fredag 26/9 2014 kl 10.45 - 17.00
Samling med kaffe 10.00 - 10.45

Program


- Utdrivningsskedet -risk och paritet (Maria Jonsson, Uppsala)

- Feber under förlossningen, korioamnionitoch fosterövervakning (BrankaYli, Oslo, Jörg Kessler, Bergen, Tony Lavesson, Helsingborg)

- Nevrologisklangtidsufalli relasjontilfosterovervåkningmetodei fødsel(Jörg Kessler, Bergen)

- Falldiskussion, Norge och Sverige

Lunch serveras ca 12.30-13.30

Anmälan sker till Karin Lundmark, senast 10/9, e-post Karin.Lundmark@nll.se.Var god ange fakturaadress samt ev. specialkost.
Deltagaravgift 500:-,inkluderar kaffe förmiddag och eftermiddag samt lunch.

 

Välkomna!
Svenska och Norska Referensgruppen för Fosterövervakning