Sök
2012-10-24

Perinatal ARG möte, 2012-10-24

Perinatal-ARG 24 oktober 17.00-19.00 Klubbrummet på Svenska Läkaresällskapett

1. Föregående protokoll, Karin Pettersson

2. Övriga frågor

3. Ställningstagande till "Ny gemensam definition av aktiv förlossningsfas"

Två av följande tre kriterier ska vara uppfyllda:

  • Vattenavgång 
  • Cervix öppen fyra cm eller utplånad och öppen mer än en cm
  • Regelbundna smärtsamma sammandragningar minst två på tio minuter"

 Helena Erlandsson, Roger Bottinga

4. Misoprostol, delad tablett eller uppslammad?Senaste nytt från Läkemedelsverket?, Karin Pettersson 

5. Minskade fosterrörelser. Nationellt riktlinjearbete - lägesrapport, Karin Pettersson

6. ARG rapporter, Resp projektgrupp