Sök
2014-05-22

Välkomna till det första europeiska mötet om spontan förtidsbörd - Svendborg, Danmark 22-24 maj 2014

Välkomna till det första europeiska mötet om spontan förtidsbörd - Svendborg, Danmark 22-24 maj 2014.

Bifogat
finner ni vårt i det närmaste färdiga program. Vi har lyckats få med
ett flertal världsauktoriteter samt även yngre forskare i programmet. 


Vi har försökt att både täcka grundläggande epidemiologi, hälsoekonomi,
mekanismer, evolutionära aspekter, klinisk handläggning (cervix
screening, progesteron, antibiotika, cervix cerclage,
tokolys), och helt nya perspektiv på förtidsbörd och dess
konsekvenser. 

Det finns också goda möjligheter att deltaga med egna abstrakts i form av poster och muntliga presentationer. 

Miljön i Svendborg på Fyns sydsida är fantastiskt. 

Alla är hjärtligt välkomna. På den vetenskapliga kommitténs vägnar. 

Bo Jacobsson