Sök

Arbetsgrupper inom Perinatal-ARG

Då området Perinatal-ARG täcker är så stort uppstår emellanåt behov att avgränsa intressesfären. Det har då uppstått arbetsgrupper som driver sitt arbete, ofta multidisciplinärt, relativt fristående.


Graviditetsimmunisering

Vi är en multidisciplinär grupp och representeras av en specialist från varje område (SFOG, Svenska Neonatalföreningen resp Svensk förening för klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin) från varje region/universitetssjukhus. Kontaktuppgifter finns nedan i separat dokument.
 
Vi kommer snart ut med ARG-rapport nr 2. Vi ordnar även fortbildningskurs i SFOGs regi (Perinatal immunohematologi). Den tvärprofessionella konstellationen är styrkan. Vi träffas ca 1-2 ggr/år.
 
Ordförande:
Gunilla Ajne (gunilla.ajne@regionstockholm.se)
Sekreterare:
Golbarg Vesterlund (golbarg.vesterlund@regionstockholm.se)
Ledamöter:
Agneta Wikman, Eleonor Tiblad, Kajsa Blennow-Bohlin, Cecilia Pardi