Sök

Kontakt

Kontakter för Perintal-ARG


Om du vill publicera på sidan eller grupp-maila kan kansliet hjälpa med detta!

Önskar du nå vår undergrupp som jobbar med Graviditetsimmuniseringar så kontakta:  Eleonor Tiblad, ordf. eller Gunilla Ajne, sekr

  • Medlemmar
    • Ledamot i styrgrupp: Åsa Lejonhufvud, asa.leijonhufvud@skane.se
    • Ledamot i styrgrupp: Susanne Hesselman; susanne.hesselman@ltdalarna.se