Sök
2014-10-22

Perinatal ARG möte, 2014-10-22

Perinatal-ARG 22:a oktober 17.00-19.00 Klubbrummet på Svenska Läkaresällskapett

1

Val av sekreterare för mötet

 

Karin Pettersson

2

Föregående protokoll

 

Karin Pettersson

3

Övriga frågor

 

Karin Pettersson

4

Förslag att perinatal-ARG har ett symposium om induktioner vid SFOG mötet i Jönköping ons 26/8 14.45- 16.15 "Induktion av förlossning- När? Hur?"

 

Följande medlemmar anmälde sitt intresse för denna fråga på förra perinatalARGmötet: Lars Ladfors, Karin Hilden, Marie Carlsson Fagerberg, Maria Sennström och Maria Jonsson och skulle kunna ansvara för och fördela symposiet

 

Marie Blomberg (från Kenya)

Karin Pettersson

5

Socialstyrelsen arbetar med gestationsdiabetes, panelgrupp uppskjuten till hösten-14.

 

Marie Blomberg

6

"Bristningsregistret" vad kan obstetriken ha för nytta av det?

 

Eva Uustal Linköping

7

Svensk perinatalmedicinsk förening upphör, info

 

Karin Pettersson

8

Rapport från RiksARG

 

Karin Pettersson

9

Vårmötet inkl halvdag perinatal-ARG

 

Maria Jonsson

10

Ny ARG grupp fosterövervakning?

 

Maria Jonsson


Karin Pettersson ordf                               Marie Blomberg sekr