Sök
2016-04-13

Perinatal - ARG 13 april i Örebro 14 - 17

Kallelse perinatal-ARG 2016-04-13 14.00-17.00 Lokal Svartån L-huset plan 4 Universitetssjukhuset i Örebro.

Ny CTG-klassifikation  "CTG"gruppen Herbst, Jonsson, Ladfors, Holzmann, Nordström
Ny laktatmätare med nya referensvärden Nordström Holzmann

Perinatal-ARG möte.
 

1  Föregående protokoll  Karin

2  Uppföljning: Kurser och kursplatser under ST.
Jourförberedande obstetrik & gynekologi/ Innehållsmall tas fram av Örebro
Fosterövervakning/ Innehållsmall tas fram av Uppsala  
Komplicerad graviditet/ Innehållsmall tas fram av KS Huddinge/Solna
"Mallar" för respektive kurs utformas av representanter från de som tid haft SFOG kurser i ämnet. Fördelning se ovan. Antalet kurser per år ska täcka behovet för 80 personer vilket medför att fler sjukhus sedan måste hålla dessa kurser. Medlemmarna uppmuntrades att fundera över vilken kurs de skulle vara intresserade av att ge (med mallen vad kursen ska omfatta som grund)
Föreslagen mall sänds till SFOG. Denna typ av kursorganisation börjar 2017.
 
 Marie

3 Patientinformation om sectio Ellika Andolf

4 Nytt konsensusdokument om handläggning av extremprematuritet Marie

5 Höstmöte Perinatal-ARG 26/10 17-19 SLS Karin

6 Övriga frågor Karin


Karin Pettersson ordf  Marie Blomberg sekr