Sök
2013-10-23

Kallelse till Perinatal-ARG möte 2013-10-23

Kl. 17:00-19:00 Klubbrummet på Svenska Läkaresällskapet

Kallelse till möte i perinatal-ARG 23 oktober 17.00-19.00 Klubbrummet på Svenska Läkaresällskapet.

 

1

Föregående protokoll

Karin Pettersson

2

Övriga frågor

Karin Pettersson

3

Ny gemensam definition av aktiv förlossningsfas- presentation av dokument med referenser

Roger Bottinga, Helena Erlandsson

4

Referensgruppen för fosterövervakning- rapport om perinatal audit av intrapartala dödsfall och barn som dör efter kylbehandling.

 

Isis Amer Wåhlin

5

Ny variant på perinatal-ARGmöte i samband med vårmötet i perinatologi?

Marie Blomberg

6

Robsonmötets framtid-egen ARG grupp?

Lars Ladfors

7

ARG rapporter-läget? Induktioner-hur ska vi attackera frågan?

Lennart Nordström

8

Handläggning av hyperglykemi under graviditet? Rapport från SoS grupp.

Marie Blomberg

9

IUFD-vägledning på gång?

Lars Ladfors

10

Vägning av placenta, varför?

Karin Pettersson

Fråga från KK Örnsköldsvik