Sök

Tema: Blödningar under graviditet och förlossning

 

Dag 1:


Ajlana Lutvica (Överläkare och PhD obstetrik och gynekologi UAS)
"Postpartum ultraljud"

Ove Axelsson (Överläkare och professor obstetrik och gynekologi UAS) "Förlossningsblödningar"

Gunnar Dahlgren (Överläkare och PhD anestesi och intensivvård St Görans sjukhus) "Stor obstetrisk blödning - vårt gemensamma ansvar"

OGU-symposium "Underläkare till forskning" Erica Schytt (barnmorska och
docent CKF Dalarna) och Rebecka Arnsrud Godtman (ST-läkare och PhD
urologi Sahlgrenska)

Presentation av ARG-grupper

Margareta Hellgren (Överläkare och professor emerita obstetrik och gynekologi Östra/Sahlgrenska sjukhuset) "Hemostas vid stor blödning ,
diagnostik och behandling"

Dag 2

Philip Steer (Professor emeritus obstetrik och gynekologi Imperial College London, f d Chief editor BJOG) "Postpartum Haemmorhage - pharmacological management"

OGUs årsmöte

Claudia Hanson (Läkare och forskare i obstetrik och gynekologi KI med 6 års erfarenhet av arbete i Afrika) "Why do 80,000 women die globally every year due to post-partum haemorrhage: What do we know, and what can be done?"

Jens Langhoff-Roos (Överläkare obstetrik och gynekologi Rigshospitalet Köpenhamn) "Kirurgisk teknik vid placenta percreta och cervixinsufficiens"