Sök

Tema: Endometrios.

Program och föreläsningsmaterial:

 

Vad är endometrios respektive svår dysmenorré?
Anna-Sofia Melin, "@endometriosdoktorn", specialistläkare i gynekologi/obstetrik och ordförande i Endometrios-ARG.

Samsjuklighet vid endometrios.
Anna-Sofia Melin, "@endometriosdoktorn", specialistläkare i gynekologi/obstetrik och ordförande i Endometrios-ARG.

Kirurgisk diagnostik/behandling.
Margita Gustavsson, överläkare i obstetrik/gynekologi.

Smärta i akut och kroniskt perspektiv.
Annica Rhodin, överläkare vid Smärtcentrum på Akademiska Sjukhuset i Uppsala samt anställd vid Endometriosteamet i Huddinge.

Vad har vi i vår "verktygslåda"? Medicinsk behandling.
Nationella riktlinjer/kvaliteten på vården.
Matts Olovsson, professor och överläkare i gynekologi/obstetrik vid Uppsala Universitet.

Paramedicinskt perspektiv på bäckensmärta.
Bäckensmärtenheten i Linköping.

Endometrios ur ett patientperspektiv.
Endometriosföreningen.