Sök

 

Tema: Antenatal obstetrik

Program och föreläsningsmaterial

 

Dag 1

 

Graviditetsdiabetes

Claes Ignell, Överläkare och Dr Med Vet Kvinnokliniken Helsingborgs lasarett

 

Endokrinologi under graviditet

Jerker Nederman, Överläkare Akutcentrum, Helsingborgs lasarett

 

Preeklampsi

Ulrik Dolberg Andersson, Överläkare och PhD, Kvinnokliniken Skånes universitetssjukhus

 

Prematurbörd

Åsa Leijonhufvud, specialistläkare och PhD, Kvinnokliniken Helsingsborgs lasarett

 

Förlossningsrädsla

Katri Nieminen, Överläkare, Kvinnokliniken Vrinnevisjukhuset Norrköping

 

Immunisering och fetomaternell blödning

Lars Thurn, Överläkare, Kvinnokliniken Skånes Universitetssjukhus

 

Dag 2

Infektioner under graviditet

Karin Pettersson, Docent och ansvarig överläkare för komplicerad graviditet och förlossning, Kvinnokliniken Karolinska universitetssjukhuset

 

Obesitas och graviditet

Marie Blomberg, Docent och förlossningsöverläkare, Kvinnokliniken Universitetssjukhuset i Linköping

 

Induktion av förlossning

Andreas Herbst, Docent, Kvinnokliniken Skånes Universitetssjukhus