Sök

Tema: Ohälsa och graviditet.

Program och föreläsningsmaterial:

 

Dag 1 - Fysisk ohälsa:

Övervikt vid graviditet och förlossning
Obstetriker Marie Blomberg

Graviditetsdiabetes (PP inaktuell)
Obstetriker Helena Fadl

Träning under graviditet och efter förlossning
Fysioterapeut Cecilia Fridén

Rökning och alkohol vid konception, graviditet och amning
ST-läkare i obstetrik Lovisa Brehmer

Motiverande samtal
Specialistläkare i lungmedicin Matz Larsson

 

Dag 2 - Psykisk ohälsa:

Ångest och depression vid graviditet
Psykiater Marie Bendix

PTSD och psykisk ohälsa hos gravida
Obstetriker Lena Holzman

Juridiska aspekter vid psykisk ohälsa och/eller missbruk och graviditet
Jurist Ulrika Sandén

OGU-symposium: "Hur mår doktorn?"
Psykiater Marie Åsberg
Dokument: Hållbar livsstil

Paneldebatt: "Sectio på humanitär indikation, när är det rätt?"
Moderator Obstetriker Ómar Sigurvin Gunnarsson
Obstetriker Ellika Andolf
Obstetriker Susanne Hesselman