Sök

Visby 2022

Tema: Ungdomsgynekologi.

Program och föreläsningsmaterial:

Dag 1:

"Ungdomar idag"

Pubertetsutveckling

I huvudet på en tonåring

Biopsykosociosexuell utveckling

Konsten att ta en psykosocial anamnes

Ungas rätt i vården

Samtliga ovanstående:

Anna Gutniak, spec. allmänmedicin, sekr Svensk förening för ungdomsmedicin. CLINTEC, Karolinska Institutet.

Malin Örn, spec. barn- och ungdomsmedicin, styrelsemedlem Svensk förening för ungdomsmedicin. Karlstad kommun, Region Värmland.

OGU-symposium: När doktorn blir anmäld

Lotta Millde Luthander, PhD, överläkare. Medicinsk enhet Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ungdomspanel och frågestund

 

Dag 2:

Ungdomsgynekologi

Helena Kopp Kallner, docent, överläkare, ordf FARG. Kvinnokliniken Danderyds sjukhus.

Könsidentitet och könsbyte

Maria Hedström, överläkare, leg psykoterapeut.

Lisa Hederos Eriksson, leg psykolog. Båda på BUP Forsknings- och utvecklingscentrum, Mottagningen för könsinkongruens och dysfori. Region Stockholm.

Vad gör porren med våra ungdomar

Nina Rung, kriminolog, genusvetare, föreläsare och debattör.