Sök

Tema: Bäckenbotten

Program och föreläsningsmaterial

Dag 1

Bäckenbotten- anatomi och fysiologi  och förlossningens effekt på bäckenbotten med Gunilla Tegerstedt

SPUR med Verena Seingpiel

Kvinnlig könsstympning- tradition, prevalens och konsekvenser med Bita Eshraghi

Sfinkterrupturer <1% - hur kan det vara möjligt? med Zoltan Záváczki och Kristina Holmsten

Den funktionella bäckenbotten med Helena Hallencreutz Grape och Anna Skawonius

Dag 2

Inkontinenskirurgi med Folke Flam

Apikal prolaps med Marion Ek

Sexualitet efter bäckenbottenskador med Elsa-Lena Ryding