Sök

Tema: Interkurrent sjukdom

Introduktion
Graviditet kan kompliceras av sjukdomar som mamman bär med sig in i graviditeten. Vissa med allvarliga konsekvenser. Kursen går igenom de vanligaste och allvarligaste komplikationerna. Det ger en grund för handläggandet av komplicerade graviditeter.


Program

Dag 1

Graviditetsfysiologi / Intro Lisa Lundström, Ösd

Mödramortalitet Lisa Parén, Gtbg

OGU-tid Genomgång Ge kniven vidare

ARG-möte Representanter från SFOGs AR-grupper presenterar sitt arbete. Frågor och mingel.

Hjärtsjd Maria Sennström, Sthlm

Dag 2

Reumatiska sjukdomar Torgny Smedby, Ösd

Neurologiska Sjd Karin Pettersson, Sthlm     

Årsmöte OGU                        

Njursjukdomar Gunilla Ajne, Sthlm

Endokrina Sjd  Inger Sundström-Poromaa, Uppsala             

Övervikt/ GBP  Rebecka Kaplan-Sturk, Sthlm